D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Från den 16 maj 2018 ska därför fler livsmedel berikas med vitaminet, meddelar Livsmedelsverket.

Fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker som till exempel havredryck samt matfetter omfattas. Redan i dag är det flera mjölkproducenter som fått dispens att börja berika enligt de nya reglerna.

Ekologiska produkter får bara berikas om det finns krav på obligatorisk berikning för den produktgrupp den tillhör. I och med de nya reglerna blir det obligatoriskt att D-vitaminberika till exempel ekologisk yoghurt, fil och växtdrycker som havredryck.

Normalt gäller den här typen av nationell lagstiftning bara produkter som tillverkas i landet. Men i det här fallet gäller reglerna även ekologiska livsmedel från EU som säljs i Sverige.