– Det är det vi ska försöka bena ut under konferensen. Vi vill ge deltagarna verktyg för hur man kan arbeta för att minimera förskrivningen av antibiotika.

Det säger Ulrika Källman, sjuksköterska, medicine doktor och forsknings- och utvecklingsledare på Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, i Borås. Hon är lokal initiativtagare till konferensen som föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige i år valt att förlägga i Borås.

Konferensen inleds i morgon och avslutas på torsdag. Temat är hur man kan undvika antibiotika vid behandling av sår.

Ulrika Källman är drivande i det trycksårsförebyggande arbetet på Säs. Hennes avhandling som hon presenterade 2015 handlar bland annat om olika aspekter på vändscheman.

Överförbrukning

– Ibland behövs antibiotika. Men det sker en överförbrukning. I många fall blir det ett förstahandsval, vilket det inte alltid behöver vara. Genom att rensa såret och jobba med antiseptiska produkter lokalt kan man ibland häva tillståndet så att man slipper använda antibiotika, säger Ulrika Källman.

Sårsjuksköterskor i Sverige är en förening för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.