Antalet fall av ehec-infektion har ökat i Sverige sedan början av juli. Förutom de 50 konstaterade fallen misstänks ytterligare ett 50-tal personer vara smittade. Fallen har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten från flera län, men främst från Uppsala och Västra Götaland.

Molekylärbiologiska analyser av bakteriernas arvsmassa visar att det i de flesta fall rör sig om samma typ av ehec, O157:H7. Därför rör det sig förmodligen om livsmedelsburen smitta, men lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Ett av de största utbrotten

– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige. Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn. Tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, arbetar vi för att utreda utbrottet och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning, säger mikrobiolog Cecilia Jernberg vid Folkhälsomyndigheten.

Tidigare ehec-utbrott har spridits via olika livsmedel som rå köttfärs, bladgrönt och opastöriserad mjölk. Folkhälsomyndigheten påpekar att det är viktigt att skölja frukt och grönsaker noga och se till att framför allt köttfärs är genomstekt.

Magkramper och diarré

Den som drabbas av ehec-infektion får ofta magkramper och diarré till att börja med, men sällan feber. Illamående och kräkningar kan förekomma. Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodblandad. Sjukdomen går normalt över inom en vecka.

Hos cirka fem procent av patienterna (framför allt barn under fem år och gamla) utvecklas hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), som uppträder inom 2 till 14 dygn. Njurarna skadas med njursvikt som följd.

Källa: Folkhälsomyndigheten