Utvärderingen pågår fortfarande men Maria Taranger, verksamhetschef på Östra sjukhuset i Göteborg som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, har redan bestämt sig. Även nästa sommar kommer hon att erbjuda sjuksköterskestudenter som går sitt sista år anställning som sjuksköterskeassistenter.

– Det här gick över förväntan och har varit så himla roligt. Sjuksköterskeassistenterna har varit jätteglada och uttryckt att de blivit tryggare och säkrare i sin roll, säger hon.

Ser gärna fler

Av 15 utlysta tjänster tillsattes fem. Nästa sommar hoppas Maria Taranger att det blir fler.

Sjuksköterskeassistenterna har fått en lön som ligger under nyutexaminerades men över vad de skulle ha fått om de i stället sommarjobbade som undersköterskor. Syftet med de nyinrättade tjänsterna har varit att locka blivande sjuksköterskor till sjukhuset och ge dem möjlighet att prova på sitt kommande yrke och få träna på mer sjuksköterskespecifika arbetsuppgifter.

Sjuksköterskeassistenterna har till exempel fått ansvara för ankomstsamtal och träna på att dela läkemedel tillsammans med en handledande sjuksköterska.

Åsikter önskas

Oron för att ordinarie personal skulle bli för belastad och att studenterna skulle utnyttjas för mycket som arbetskraft verkar ha kommit på skam, enligt Maria Taranger. Men för att få in allas syn på försöket kommer en enkät att skickas ut till sjuksköterskorna på berörda avdelningar.

Vårdförbundet kommer också att följa upp och utvärdera försöket och framföra eventuella synpunkter i samverkan med arbetsgivaren.