Under 2017 rapporterades 2 550 fall av gonorré, enligt preliminär statistik från Folkhälsomyndigheten. Det kan jämföras med 1 778 fall 2016. Det är en ökning med 44 procent, den största ökningen på ett år hittills.

Utvecklingen i Sverige är densamma som i ett flertal länder i västra Europa och i USA. Liksom tidigare ses flest fall i gruppen män som har sex med män (MSM) där ökningen är 59 procent sedan 2016, men även bland heterosexuellt smittade män och kvinnor är ökningen påtaglig.

Ny typ av provtagning

– Känsligare diagnostik kan vara en del av förklaringen, och att fler prov tas sedan urintest med kombinerad analys för klamydia och gonorré började användas för några år sedan, men det är sannolikt inte hela förklaringen, säger Jerker Jonsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arbetar med en rapport som ska sammanställas senare i vår och där möjliga orsaker till ökningen analyseras närmare.

Måste uppmärksammas i vården

För att trenden ska vända är det viktigt att hälso- och sjukvården är generös med möjligheter att testa sig, anser myndigheten. Lättillgänglig provtagning och möjligheter till drop-in underlättar testning. Det räcker inte med enbart urinprov för att säkert utesluta gonorré. Även svalg och ändtarm bör provtas.

– Det är viktigt att alla som jobbar med frågor om hälsa och sexualitet uppmärksammar behovet av att förebygga och testa för gonorré. Då ökar förutsättningarna för en god sexuell och reproduktiv hälsa på lika villkor i alla grupper i befolkningen, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.