Tidigare forskning har visat att patienter med cancer som får stöd av avancerade specialistsjuksköterskor, advanced nurse practitioners, blir mer tillfredsställda med livet och får ökad livskvalitet.

Nu visar en ny stor studie som gjorts vid University of Nottingham och London South Bank University att även överlevnaden och onödiga inläggningar på sjukhus påverkas när patienterna bedöms och får vård av avancerade specialistsjuksköterskor.

Resultaten presenterades nyligen i form av en poster på en brittisk konferens om cancersjukdomar. Studien är ännu inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, men i en intervju med några av forskarna redovisas de viktigaste fynden i Nursing Times.

Stor studie

I studien ingick drygt 108 000 patienter som under perioden 2007 till 2011 fick diagnosen lungcancer. Dessutom fick 200 avancerade lungspecialistsjuksköterskor svara på frågor kring sin roll.

Forskarna jämförde utfallet för fyra grupper av patienter: de som fick kirurgisk behandling, strålbehandling, kemoterapi eller ingen behandling.

Färre dog tidigt

Resultaten visar att:

  • För patienter som fick strålbehandling eller cytostatika var risken för tidig död och akuta inläggningar på sjukhus lägre om de bedömdes och vårdades av avancerade lungspecialistsjuksköterskor.
  • För patienter med strålterapi var risken att dö inom ett år 17 procent lägre än för patienter som inte hade fått träffa en avancerad specialistsjuksköterska.
  • För dem som fick cytostatika minskade mortaliteten när sjuksköterskorna rapporterade att de kände sig trygga i teamet.
  • För patienter som fick kirurgisk behandling var risken för akuta vårdinsatser lägre.
  • Även för patienter som inte fick någon behandling var risken för akuta insatser lägre. De var inte heller lika benägna att söka sjukhusvård som de patienter som inte hade fått råd och stöd av en avancerad specialistsjuksköterska.