Bättre vårdkvalitet med ny avancerad sjuksköterskeroll

Bättre vårdkvalitet med ny avancerad sjuksköterskeroll

Den avancerade specialistsjuksköterskan fungerar som överbryggande kontakt i det kirurgiska vårdlaget mellan sjuksköterskor och läkare som opererar. Det kan förbättra vårdprocessen och patientflödet, visar den första svenska studien om den nya rollen.

En ny sjuksköterskeroll har utvecklats på kirurgiavdelningar på sjukhus i sydöstra Sverige. Där arbetar avancerade specialistsjuksköterskor självständigt, sida vid sida med både läkar- och sjuksköterskekolleger.

Avancerad specialistsjuksköterska är en ny akademisk nivå av kompetens, både inom omvårdnad och medicin, över specialistsjuksköterskans. 2014 examinerades tolv sjuksköterskor vid Sveriges första masterutbildning till avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.

Vanlig roll i andra länder

Yrkestiteln internationellt är Nurse practitioner, och är relativt vanlig i länder som USA och Storbritannien. De svenska avancerade specialistsjuksköterskorna har arbetat på olika kirurgiavdelningar och har utvecklat sin roll. Nu har den första studien om deras arbete publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Studien visar att deras roll består av tre betydelsefulla delar. De är kliniska ledare, överskridande teamkollega och närvarande handledare. Dessutom finns en gemensam kärna som gör att de blir en självständig garant för vårdflöde och vårdkvalitet i det kirurgiska vårdlaget.

– De ser till att undersökningar blir av, gör kliniska bedömnngar, skriver remisser och kontaktar andra avdelningar och vårdgivare för att patienten ska komma vidare i vårdkedjan. Annars kan patienten få vänta en hel dag tills den seniora kirurgen kommer tillbaka från operation till eftermiddagsronden. Det är ingen kvalitetstid, utan bara onödig väntetid för patienten.

Det säger Susanne Kvarnström som gjort studien tillsammans med Eva Jangland och Madeleine Abrandt Dahlgren.

Studien är den första på området i Sverige. Internationellt tillför den också ny kunskap då inriktningen är att analysera hur de avancerade specialistsjuksköterskorna arbetar i teamet av sjuksköterskor, seniora läkare AT-läkare och nya ST-läkare, samt andra yrkesgrupper.

– De fungerar som en bro mellan de läkare som är upptagna med operationer och sjuksköterskor och mindre erfarna läkare som finns kvar på avdelningen. De har en nära dialog med alla. De rondar och fortsätter med efterrondsarbetet tillsammans med AT- och ST-läkare.

Handleder oerfarna läkare

De handleder både sjuksköterskor, och AT- och ST-läkare, som på så vis får en handledare som alltid finns närvarande på avdelningen.

– Jag vill framhålla att de har en unik roll. Vissa säger att den påminner om exempelvis erfarna sjuksköterskan Britta, som själv arbetat fram en egen roll. Men de här sjuksköterskorna har formell akademisk kompetens på hög nivå. En annan skillnad är att det inte är en informell tjänst, säger Susanne Kvarnström.

De avancerade specialistsjuksköterskorna hade en självklar pondus i arbetslaget. De var alla erfarna specialistsjuksköterskor i kirurgi innan masterutbildningen.

Utbildningen skapades på initiativ av kirurgklinikerna, utifrån deras behov, och i samarbete med universitetet. 

Har accepterats i arbetslagen

– Sammanlagt gör det att deras självständiga roll lättare accepterats i organisationen. Jag tror det är förutsättningen för nya utbildningar också, att de arbetas fram i samarbete.

– Deras kompetens och roll är väldigt intressant. Rollen skulle kunna utvecklas och behövas i fler vårdområden. Som exempelvis i primärvården, säger Susanne Kvarnström.

De avancerade specialistsjuksköterskorna arbetade som kliniska ledare och andra sjuksköterskor frågade dem till råds och rapporterade till dem.

– Vid ett tillfälle undrade till exempel en sjuksköterska om ett dränage kunde dras ut. Då gjorde den avancerade specialistsjuksköterskan en bedömning och fattade beslutet.

Studien gjordes genom deltagande observationer under 170 timmar av fem avancerade specialistsjuksköterskors teamarbete på fyra vårdavdelningar.
Vid förra årets kirurgivecka vann studien pris som bästa poster.

Resultatet kan sammanfattas:

  • Klinisk ledare: kliniska bedömningar, senior kunskapsstöd, kontinuitet, helhet, arbetsledning.
  • Överskridande teamkollega: växlar kollegepar med sjuksköterskor och läkare, därmed ”tvåspråkig” resurs, utskrivningar och daganteckningar.
  • Närvarande handledare: utbildar, instruerar och ger feedback till AT-läkare, ST-läkare och delvis sjuksköterskestudenter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida