Regeringen har beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, det register hos Socialstyrelsen som samlar information om personers inställning till donation.

Patientorganisationer och personal inom hälso- och sjukvården har länge pekat på problemet med att tillgång till registret ges först efter att en person avlidit. I och med den nya förordningen kommer personal inom vården som behöver ha tillgång till registret ha det innan personen avlidit.

– Vårdens hantering av personer som kan och vill donera blir nu tydligare. Samtidigt kan förändringarna innebära att fler personer som vill donera organ också kommer att få sin vilja uppfylld, säger socialministern Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Den nya förordningen är ett av flera steg för fler organdonationer. Som Vårdfokus berättat tidigare i år fick Sten Heckscher regeringens uppdrag att utreda frågan om organdonationer. Bland annat behöver man se över regelverket i förhållande till grundlagen. Utredningen ska vara klar om ett år.