"Medan politikerna käbblar om makten dröjer ett livsviktigt regeringsbeslut om att hpv-vaccinering även ska erbjudas alla pojkar. Nu måste riksdagens socialutskott agera", skriver sakkunniga och intresseorganisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Klart förslag

Sedan 2012 vaccineras alla flickor i Sverige mot hpv och idag vaccineras ungefär åtta av tio flickor.

Folkhälsomyndigheten har utrett frågan om även pojkar ska erbjudas vaccin och i september 2017 skickade myndigheten ett förslag om detta till regeringen.

Erbjuds i andra länder

Flera länder, som Danmark, Norge, Kroatien, Storbritannien, Australien och Kanada, rekommenderar redan hpv-vaccination av både pojkar och flickor.

Men med den politiskt osäkra situation som Sverige haft under hösten är det många beslut som blivit liggande.

"Varje dag som går utan ett regeringsbeslut om vaccination av pojkar mot hpv gör att vi förlorar möjlighet att förhindra sjukdom och död i hpv-relaterad cancer i form av livmoderhals-, mun och svalg-, anal-, penis- och blygdläppscancer", skriver representanter för bland andra RFSU och Nätverket mot cancer i debattartikeln.