Det visar en öppen enkätstudie på nätet bland landets studenter som gjorts av biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Resultaten presenterades i form av en poster på världskongressen för biomedicinska analytiker, IFBLS, i förra veckan.

Av drygt 480 medlemmar i IBL som är studenter svarade drygt hälften, 268 stycken, på enkäten. Den gjordes i våras och visar att:

  • 83 procent hade haft biomedicinska analytikerprogrammet som förstaval när de anmälde sig till universitetet/högskolan.
  • En stor majoritet (65 procent) angav att de hade valt utbildningen på grund av det goda arbetsmarknadsläget för biomedicinska analytiker.
  • Även stimulerande arbetsuppgifter och att utbildningen ger en bra grund för vidare studier eller forskning rankades högt.
  • När de väl hade påbörjat programmet ökade intresset för att vidareutbilda sig. En majoritet (64 procent) uppgav att de var intresserade av att läsa vidare efter examen.
  • Mer än hälften (54 procent) angav att de skulle vilja gå en specialistutbildning, om det hade varit möjligt.

– Det är tydligt att studenterna vill kunna göra karriär inom yrket. Enkäten ger stöd för att IBL:s och Vårdförbundets krav på att det ska finnas en nationellt reglerad specialistutbildning för professionen behövs om vården ska lyckas attrahera biomedicinska analytiker i framtiden, säger Tanja Wijkmark som är samordnare och verksamhetsutvecklare på IBL:s kansli.

När studenterna fick rangordna vad som är viktigast när de väl kommer ut i arbetslivet angav hela 70 procent trevliga kolleger och ett gott arbetsklimat, följt av intressanta arbetsuppgifter, hög lön och karriärmöjligheter.