I april i år publicerade Lancet en systematisk litteraturöversikt som visade att risken för död ökar hos patienter som är normalt syresatta och behandlas med syrgas. Enligt författarna bör man därför vara betydligt mer restriktiv med att ge syrgasbehandling jämfört med hur det ser ut i sjukvården i dag.

Med litteraturöversikten som grund presenterar nu en internationell expertgrupp inom ramen för "The BMJ's Rapid recommendations initiative" nya riktlinjer för när syrgasbehandling bör ges och inte.

Syrgasmättnaden, saturationen, i blodet är normalt mellan 96 och 98 procent. Men inom sjukvården är det vanligt att patienter kommer upp till 100 procents saturation med hjälp av syrgas.

  • Enligt BMJ:s expertpanel bör syrgasbehandlingen avbrytas när saturationen är 96 procent eller högre hos akut sjuka patienter.
  • För patienter som fått en hjärtinfarkt eller stroke föreslås att syrgasbehandling inte påbörjas om saturationen är mellan 90 och 92 procent.
  • Om saturationen är 93 procent eller högre är deras rekommendation ännu starkare för att inte ge syrgas.

För många andra sjukdomar, exempelvis infektioner, finns det fortfarande inte tillräckligt med evidens för att säga exakt när syrgasbehandling ska påbörjas eller inte. Men enligt experterna verkar målet att nå 90-94 procents saturation rimligt för flertalet patienter. Det är tillräckligt lågt för att patienten inte ska skadas.

Rekommendationerna gäller för de allra flesta patientgrupperna men inkluderar inte enklare kirurgi, nyfödda barn och en del ovanliga sjukdomar.

Vårdfokus har tidigare rapporterat  vid flera tillfällen om svensk forskning om syrgas i samband med hjärtinfarkt. Bland annat att syrgas verkar sakna effekt vid hjärtinfarkt om patienten har normal syresättning.