– Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats avsevärt sedan 1960-talet, bland annat använder vi nu ofta nya typer av immunmodulerande läkemedel. Vi kunde dock inte se att dödligheten har minskat i och med de nyare läkemedlen.

Det säger Ola Olén, överläkare och förste författare till studien, i en kommentar på Karolinska institutets webb.

Via svenska patientregistret har forskarna identifierat 9 400 barn med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dödligheten bland dessa har sedan jämförts med dödligheten hos andra barn.

Ökad dödlighet

Resultaten visar att barn som insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom före 18 års ålder har en tre- till femdubblad dödlighet, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom. Det gäller både under barn- och ungdomsåren och senare i livet.

Samtidigt poängterar forskarna att skillnaderna är små. De allra flesta unga människor med dessa sjukdomar dör inte tidigare än sina jämnåriga. Men några få individer med svår sjukdom och svåra komplikationer, som till exempel cancer, gör att den relativa risken blir hög.