Denna artikel är uppdaterad:  Endast en person var smittad av mässling, den andra, som nämns nedan, hade endast fått symtom av en vaccination mot mässling. Läs mer här.

I början av oktober gick Smittskyddsenheten i Skåne ut med information till vården om att en person i Malmö insjuknat i mässling.

Framför allt akutsjukvården och primärvården fick uppmaningen att vara extra uppmärksamma och vid misstänkta fall se till att personen inte vistas i samma väntrum som andra patienter, eftersom det är en så smittsam luftburen sjukdom.

Varit på badhus

Genom smittspårning har nu ytterligare ett fall av mässling upptäckts i Skåne, den här gången i Trelleborg, skriver tidningen Sydsvenskan.

Eftersom den här personen nyligen besökt ett badhus har Smittskyddsenheten i Skåne skickat ut ett informationsbrev till simhallsbesökare, som kan ha varit på simhallen samtidigt, och bett dem vara vaksamma på mässlingsymptom.

Det kan handla om snuva, halsont, feber, irriterade ögon och torrhosta. Efter några dagar kommer utslag som börjar i ansiktet och sprider sig ner över bålen, armar och ben.

Många fall i Europa

I Europa har 2018 varit ett år med rekordmånga mässlingfall. Första halvåret insjuknade mer än 41 000 barn och vuxna och det är enligt WHO betydligt mer än tidigare år.

De värst drabbade länderna är Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Ryssland, Serbien och framför allt Ukraina.