Det visar en rapport som Världshälsoorganisationen, WHO, nyligen publicerat på sin webb.

Resultaten är preliminära men tyder ändå på att skyddseffekten av det ännu inte godkända vaccinet, rVSV-ZEBOV-GP, är mycket hög, hela 97,5 procent.

Sedan det nuvarande ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa startade i fjol har nära 94 000 personer vaccinerats med rVSV-ZEBOV-GP, varav nära 29 000 är hälsoarbetare.

Av dem som fått vaccinet har 71 personer insjuknat i ebola. 56 av dem fick sina symtom innan vaccinet hade uppnått full skyddseffekt, det vill säga inom tio dagar efter att vaccinet hade getts. Nio av personerna avled.

Av de 15 personer som drabbades av ebola efter att vaccinet hade fått full skyddseffekt överlevde samtliga.