Att en så stor andel kommer från den lilla grupp kvinnor som aldrig eller mycket sällan lämnar cellprov överraskar även experter som Ekot intervjuat.

− Det finns en liten grupp på 2-3 procent av den kvinnliga befolkningen som inte går alls eller inte deltagit på åtta år. Den här lilla gruppen står för 40 procent av all livmoderhalscancer i Sverige, säger Björn Strander, docent i gynekologi och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för att förebygga livmoderhalscancer, till Sveriges Radio Ekot.

De ännu opublicerade siffrorna visar att risken ökar ju mer man väntar, men även bland de som hoppar över en gång eller skjuter upp kontrollen ett år eller två ökar risken.

Totalt finns nästan två tredjedelar av alla cancerfall bland dem som inte går regelbundet.