Kvinnohälsa

Självtest minskar risken för cervixcancer hos äldre

Självtest minskar risken för cervixcancer hos äldre
Livmoderhalscancer hos äldre kvinnor kan gå att förhindra med hjälp av självprovtagning i hemmet, visar ny studie.

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Samtidigt är 70 procent av dem som dör i cervixcancer (cancer i livmoderhalsen) över 60 år. En svensk studie visar nu att självprovtagning kan förhindra sjukdomen hos äldre.

13 december 2018

– Flera tidigare studier i bland annat Uppsala har visat att självprovtagning i hemmet fungerar utmärkt för kvinnor i åldern 30-60 år. Vi kan nu visa att det fungerar även för äldre kvinnor, säger Annika Lindström, specialistläkare inom gynekologi och projektledare för studien, i ett pressmeddelande från Landstinget Dalarna.

Nästa steg är enligt Annika Lindström att designa ett screeningprogram som även inkluderar äldre kvinnor för att minska insjuknande i livmoderhalscancer.

Studien har gjorts av forskare vid centrum för klinisk forskning i Dalarna i samarbete med Uppsala universitet. Det är den första i världen där äldre kvinnor som inte längre omfattas av dagens screeningprogram, genomför självprovtagning i hemmet.

  • Totalt deltog nära 900 kvinnor mellan 60 och 75 år i studien.
  • Drygt fyra procent av kvinnorna hade en hpv-infektion.
  • Nära två procent hade cellförändringar.
  • Cellförändringar som ger en påtagligt ökad risk för cancer påvisades hos en procent av kvinnorna.

– Cellförändringarna har upptäckts tack vare hpv-analys av vaginalsekret och vävnadsprov. Vanligt cellprov för cytologi som togs samtidigt har i de allra flesta fallen inte påvisat några cellförändringar och bör därför inte användas vid provtagning av kvinnor i denna åldersgrupp, säger Annika Lindström.

  • Omkring 30 procent av dem som insjuknar i livmoderhalscancer är över 60 år.
  • 70 procent av dem som dör på grund av livmoderhalscancer är över 60 år.
  • Ofta upptäcks sjukdomen sent då äldre kvinnor inte deltar i screeningen.
  • Äldre kvinnor tål behandling sämre och har högre dödlighet än yngre.

–  Äldre kvinnor bör därför inkluderas i ett framtida screeningprogram, säger Annika Lindström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida