Det är SIS, Svenska institutet för standarder, som i samarbete med flera europeiska länder, har tagit fram ett förslag till standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Initiativet kommer från GPCC, centrum för personcentrerad vård, vid Göteborgs universitet. Axel Wolf, forskare på GPCC, är ordförande för den europeiska standardiseringskommittén och befinner sig just nu i Almedalen för att presentera förslaget.

Att standardisera patientdelaktighet låter ganska svårt. Är det verkligen möjligt att göra det?

– Jag är övertygad om att det går. Vi behöver ha strukturer och arbetssätt som underlättar skapandet av personcentrerad vård.

Varför behövs en standard för personcentrerad vård?

– Det finns en stor samsyn om att patienterna måste involveras mer i sin egen vård. Men det räcker inte med att göra det ibland eller när vi har tid, utan det handlar om att göra det hos varje patient, varje dag, hela tiden – och då krävs det att vi arbetar systematiskt med patientdelaktighet.

Kan du kort beskriva vad förslaget innehåller?

– Vi har beskrivit lägstanivån för patientdelaktighet, dels för det enskilda patientmötet och dels för det övergripande förbättringsarbetet. När det gäller patientmötet har vi fokuserat på tre områden: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. En mininivå är till exempel att det finns en patientberättelse och att patienten har möjlighet att ta del av den.

Hur arbetar man för att få fram en gemensam standard för hela Europa?

Axel Wolf
Axel Wolf, ordförande för den europeiska standardiseringskommittén. Foto: Cecilia Hedström/Göteborgs universitet.

– Varje land har ett standardiseringsinstitut, precis som vi i Sverige har SIS, som ingår i en europeisk organisation. De har i flera omgångar röstat kring det här, först om det ska tas fram en standard, sen om det ska bli ett aktivt arbetsdokument. Nu finns ett utkast som är offentligt. Vem som helst, både enskilda och organisationer, kan gå in och kommentera förslaget.

– I augusti ska vi gå igenom alla kommentarer och nästa år kommer varje land att rösta om ett slutligt förslag. Om det går igenom kan vi få en svensk standard någon gång i slutet av 2020.

Vad hoppas du att det här ska leda till?

– Min förhoppning är att vi ska få ett dokument som kan underlätta för vården att se vad som krävs för att arbeta personcentrerat. Att standarden ska öka patientdelaktigheten både när enskilda söker vård och i förbättringsarbetet på ledningsnivå. Den kan också användas vid utvärderingar eller upphandlingar.