– Nu är läget akut. Kraven överstiger med råge resurserna. Sjuksköterskorna mår riktigt, riktigt dåligt. De gråter, säger Anna Tjus, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Näl, Norra Älvsborgs länssjukhus, i Trollhättan.

En anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket.

Det har snart gått ett år sedan sjuksköterskorna på avdelning 53 skickade ett brev till ledningen för NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen där de beskrev hur tufft det var på avdelningen. Vårdplatserna var ständigt överbelagda och flera av sjuksköterskorna funderade på att säga upp sig.

Hälften vakanta

– De upplevde inte att deras problem togs på allvar, vilket ledde till att flera sjuksköterskor slutade. Därefter har en efter en gått, för att de inte längre har orkat. I dag är hälften av tjänsterna vakanta, säger Anna Tjus.

Anna Tjus (Fri).jpeg
Anna Tjus är huvudskyddsombud på Näl i Trollhättan.

I höstas gjordes en riskbedömning av arbetsplatsen på begäran av Vårdförbundet. Den visade att risken för ohälsa var mycket hög. För att göra arbetsmiljön drägligare valde arbetsgivaren att stänga 8 av 23 platser. Två sjuksköterskor skulle ansvara för 15 patienter per arbetspass.

Så har det inte blivit. Enligt Vårdförbundet är platserna oftast överbelagda med tre eller fyra extra patienter. Ibland ligger det 21 patienter eller fler på avdelningen.

Eftersom det är en strokeavdelning finns det alltid en sjuksköterska per pass som ansvarar för trombolyslarm. Med mycket kort varsel kan hen tvingas lämna avdelningen och bli borta i upp till ett par timmar. Ibland kommer flera larm i följd. Det innebär att den sjuksköterska som blir kvar på avdelningen ensam tvingas ansvara för uppåt 21 svårt sjuka patienter.

Får jobba desto mer

Efter att så många sjuksköterskor slutat finns det på dag- och kvällstid bara tre sjuksköterskor kvar som har den specialistutbildning som krävs för trombolyslarm. Dessa får jobba desto mer. Varje månad tvingas de vid upprepade tillfällen arbeta över eller ta extrapass.

I februari krävde Vårdförbundet i en så kallad 6 6:a-anmälan till ledningen att överbeläggningarna måste upphöra. Man krävde också reservrutiner som gör att sjuksköterskor med trombolyskompetens inte ständigt måste jobba över eller förskjuta sin arbetstid.

Säger blankt nej

I ett svar på arbetsmiljöanmälan har arbetsgivaren sagt blankt nej till att sätta ett tak för antalet vårdplatser. Enligt verksamhetschefen skulle det leda till att andra enheter i stället får ta över problemet med överbeläggningar.

När det gäller reservrutiner för sjuksköterskor med ansvar för trombolyslarm förklarar arbetsgivaren att trombolysverksamheten i sin helhet ska lyftas ut från avdelningen. När detta ska ske anges dock inte. Man kommer också att fortsätta arbetet med att låta undersköterskorna ta över vissa arbetsuppgifter från sjuksköterskorna.

– Vi är inte nöjda med svaret. Därför har vi skickat vår arbetsmiljöanmälan vidare till Arbetsmiljöverket, säger Anna Tjus.