Kompetenshöjande åtgärder

Utbildningssatsning ska få sjuksköterskor att stanna

Utbildningssatsning ska få sjuksköterskor att stanna
38 ortopedi- och kirurgisjuksköterskor började i förra veckan på de nya högskoleutbildningarna i Trollhättan. Foto: Andreas Borg

I ett samarbete med Högskolan Väst har NU-sjukvården tagit fram två skräddarsydda kurser i pre- och postoperativ vård för sjuksköterskor. Hittills har 38 valt att gå någon av utbildningarna, som ges på betald arbetstid.

1 februari 2018

Som Vårdfokus tidigare berättat lägger sjuksköterskorna på ortopedkliniken i Trollhättan numera bara 80 procent av sin arbetstid på patientnära arbete, resten av tiden använder de till utbildning och reflektion. Arbetstidsmodellen infördes i mars förra året, för att få sjuksköterskor att stanna och lättare kunna rekrytera nya.

Eftersom utbudet av kurser för sjuksköterskor i Västra Götaland är begränsat har Högskolan Väst tillsammans med ortopedi- och kirurgiklinikerna nu arbetat fram två uppdragsutbildningar som totalt ger 15 högskolepoäng i pre- och postopertiv vård. Kurserna går på kvartsfart – en på våren och en under hösten.

Intresset för de nya utbildningarna har varit stort. När de startade i förra veckan fanns 38 ortopedi- och kirurgisjuksköterskor på plats på högskolan. Flertalet arbetar i Trollhättan, men några jobbar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södra Älvsborgs, Skaraborgs, Alingsås och Kungälvs sjukhus.

Förhoppningen är att utbildningarna ska få sjuksköterskorna att känna sig mer säkra i sin yrkesroll.

– Vi hoppas också att de kan fungera som en karriärtrappa för allmänsjuksköterskor. Det i sig är kopplat till en ökad lönetilldelning, säger ortopedklinikens verksamhetschef Arvin Yarollahi till Vårdfokus.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida