Den 22 mars konstaterades att en person hade mässling. Personen hade haft kontakt med en provtagningssenhet vid Högdalens läkarhus. Nu görs smittspårning enligt rutin.

­– Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm har kontaktat personer som kan ha utsatts för smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Ett antal personer har kontaktats per telefon och vissa, om de har bedömts varit mottagliga, har erbjudits förebyggande behandling. Alla som har besökt mottagningen får informationsbrev utskickat.

I brevet får de rådet att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom som kan vara tidiga symtom på mässling. Det kan vara hög feber, förkylning, torrhosta och röda ögon. Om någon insjuknar i symtomen ges information om hur de ska söka vård.

Mässling är mycket smittsamt och därför rekommenderas patienter att ringa innan de tar sig till en vårdmottagning. Skulle läkarvård behövas kan en läkare gå direkt till ett undersökningsrum, för att undvika smitta.