Tanken är att kunna bedöma sjukdomsläget vid terminsstarten, men också att följa utvecklingen när undervisningen nu faktiskt återigen sker på campus. Arbetet med att lämna ut provtagningsmaterial och insamling av proverna genomförs av Försvarsmakten. Dessutom medverkar anställda vid universitetet och regionen i projektet.

Anna Kauppi
Anna Kauppi, sjuksköterska på infektionskliniken i Umeå, jobbar med projektet.

En av dem är Anna Kauppi, till vardags sjuksköterska på infektionskliniken i Umeå, där hon också arbetar med ett forskningsprojekt kring covid-19. I fredags fick hon en utbildning via Zoom kring hur appen i projektet på campus fungerar, hur man följer patienterna i flödet och ser var i provtagningsprocessen de är från att de hämtar upp provtagningskit tills de lämnar in provet.

Stöttar läkarstudenter

Under projektet ska hon stötta upp på helpdesken, som till stor del bemannas av läkarstudenter, och som legitimerad sjuksköterska vara behjälplig med att svara på frågor och göra bedömningar kring frågor som kan uppstå runt till exempel positiva provsvar.  

– Just nu sitter jag och svarar i chatten. Det är inte så högt tryck där ännu, det är mest de som ska få ett kit hemlevererat eftersom de har sjukdomssymptom som hör av sig nu, säger Anna Kauppi.

När Vårdfokus pratar med henne strax efter lunch på måndagen är 3 000 personer registrerade i appen. Målet är att erbjuda gratis provtagning till 20 000 studenter och medarbetare vid Umeå universitet. 

Missa inga nyheter! Prenumerera på Vårdfokus nyhetsbrev.

Digitala arbetssätt

Jämfört med andra typer av egenprovtagningar är det framför allt volymen som skiljer, förklarar Anna Kauppi, men också förfarandet med en app. Något som till viss del kan säkra kvaliteten på proverna, tror hon.

– Det finns tydliga instruktioner på både svenska och engelska, med film och en bra anvisning hur man ska ta provet och man kan chatta om man har frågor, säger hon.

Att jobba digitalt i så här stor utsträckning känns nytt, men systemet funkar hittills bra.

 Vi i chatten sitter också i ett annat system i Teams så vi kan kommunicera med varandra om vem som gör vad och se till att det blir liknande svar på frågorna som ställs. Sen vet jag inte hur det ser ut på själva provinlämningen, men jag ska dit själv snart och hämta upp ett prov faktiskt.

En förhoppning enligt projektledaren Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar och hygienöverläkare i regionen, är att resultaten ska kunna ge värdefulla insikter för andra lärosäten, både i Sverige och utomlands. Men också att provtagningen bidrar till kunskap om hur effektivt det är att genomföra sådana här stora provtagningar på personer utan symptom i syfte att minska smittspridningen.