Akademiska ger inte vika för barnmorskornas krav

Verksamhetschefen vädjar om tålamod.

– När det gäller lönen måste de ge oss förtroende att jobba med frågan lite mer långsiktigt. Sjukhusförvaltningen kan inte löneförhandla med olika personalgrupper. Lönebildningen måste ske genom de processer som vi har för det, säger överläkaren och verksamhetschefen Masoumeh Isfahani Rezapour vid kvinno- och barndivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Som Vårdfokus tidigare berättat har barnmorskorna krävt ett lönepåslag på 5 000 kronor för dem som redan är anställda och 30 000 kronor i ingångslön för nya barnmorskor. Kravet ställdes för en dryg månad sedan. I fredags meddelade ledningen att det blir ett lönepåslag på 4,4 procent, eller knappt 1 300 kronor för den med en medianlön på 27 600 kronor.

30 sagt upp sig

Sedan förra veckan har 30 av sjukhusets drygt 100 barnmorskor sagt upp sig i protest mot löneläget på Akademiska. Arbetsgivarens svar har inte fått dem att ta tillbaka sina avskedsansökningar.

Trots det tror Masoumeh Isfahani Rezapour att en del kommer att ångra sig och stanna kvar, när de väl har hunnit tänka över arbetsgivarens svar.

– Vi delar bilden med barnmorskorna, att löneutvecklingen inte har varit så bra för deras del. Men det är en problematik som vi måsta arbeta långsiktigt med. Och vi hoppas att barnmorskorna har tillräckligt med tålamod.

Nyutexaminerade kan få mer

Flera av dem som har sagt upp sig har reagerat på att nyexaminerade barnmorskor ibland har fått en högre lön än de barnmorskor som handledde dem under studietiden.

– Jag tror inte att de har en klar bild för sig. Så är det inte. Samtidigt, och det gäller för alla personalgrupper, är det bra för gruppen som helhet att nyutexaminerade kommer in med lite högre lön. Det ökar lönespridningen och kan komma alla till del så småningom.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida