psykisk hälsa

Antidepressiva till gravida ökar risken för autism

Antidepressiva till gravida ökar risken för autism
Att forska vidare om hur SSRI-preparat påverkar barnets utveckling måste prioriteras, anser forskarna bakom studien. Arkivbild: Mostphotos

Gravida kvinnor som tagit antidepressiva mediciner efter tredje månaden har större risk att få ett barn som har autism. Det visar en stor kanadensisk studie.

14 december 2015

Antidepressiva mediciner används ofta för att behandla depression hos gravida kvinnor. En kartläggning som Socialstyrelsen i Sverige gjorde 2012 visar att 3,8 procent av de gravida behandlades med antidepressiva. Det motsvarar omkring 4 000 kvinnor.

Studier har visat att SSRi-preparat inte ökar risken för att fostret ska dö eller födas med missbildningar, men det finns fortfarande oklarheter när det gäller andra komplikationer eller påverkan på barnet på längre sikt.

En kanadensisk studie som publiceras i dag i Jama Pediatrics, visar att användning av antidepressiva under andra och tredje trimestern är associerat med en ökad risk för autism hos barnet.

Forskare vid universitetet i Montreal har tittat på data från drygt 145 000 barn och jämförde förskrivningen av recept på antidepressiva mediciner till mamman med förekomsten av autism hos barnet.

Det visade sig att användning av antidepressiva i mitten eller senare delen av graviditeten ökade risken för att barnet skulle få autism med 87 procent. Däremot sågs ingen ökad risk vid användning under den första trimestern eller året innan graviditeten.

En svaghet med studien är att man inte vet om förskrivningen verkligen inneburit att kvinnan tagit medicinerna och forskarna skriver att det behövs mer studier kring typ av läkemedel och dos för att mer specifikt kunna säga hur stor risken är.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida