Barnmorskan som vägrade utföra aborter blev inte diskriminerad

DO anser inte att landstinget gjorde fel som nekade kvinnan anställning. UPPDATERAD 14:25

10 april 2014

Landstinget i Jönköping har hela tiden hävdat att det inte var på grund av barnmorskans religiösa tro som hon inte fick jobbet – utan att det handlade om att hon inte kunde tänka sig att utföra aborter, som ingår i barnmorskans arbetsuppgifter.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, prövat frågan och ger landstinget rätt.

Nekades tre tjänster

Barnmorskan hade sökt sammanlagt tre olika tjänster inom landstinget och fått nej till samtliga när det blev känt att hon inte kunde tänka sig att utföra aborter på grund av sin tro. Hon valde då att göra en anmälan till DO eftersom hon ansåg att hon blivit diskriminerad på grund av sin tro.

DO har gjort en omfattande prövning av frågan och redovisar grundligt sitt ställningstagande i ett tiosidigt långt svar.

Aborter är en del av yrket

Slutsatsen blir att barnmorskan inte blivit diskriminerad, varken direkt eller indirekt. DO stödjer sig bland annat på Socialstyrelsens beskrivning av barnmorskans roll där det framgår att aborter är en del av barnmorskeyrket.

Eftersom barnmorskan inte varit beredd att utföra aborter kan hon inte jämföras med en barnmorska som kunnat utföra alla arbetsuppgifter och därmed handlar det inte om diskriminering, anser DO.

Att landstinget ställer upp kravet att en barnmorska ska kunna utföra alla arbetsuppgifter är inte heller en form av indirekt diskriminering, enligt DO:s beslut.

Europakonventionen

Diskrimineringsombudsmannen har även prövat om det strider mot Europakonventionens bestämmelser om rätt till religionsfrihet.

Visserligen har landstingets beslut utgjort ett ingrepp i barnmorskans rätt till religionsfrihet, men även om det fått allvarliga konsekvenser för henne så måste man se det i ljuset av att åtgärden gjorts för att skydda andras fri- och rättigheter. Därför har det inte heller skett någon kränkning av barnmorskans rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionen, anser DO.

Beslutet kan inte överklagas och DO avslutar därmed ärendet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida