Jönköping. ”Barnmorskor här måste kunna göra alla arbetsuppgifter”

Det ingår i arbetet att ge abortpatienter stöd, information och behandling, svarar Jönköpings landsting till DO efter barnmorskans anmälan.

11 februari 2014

Den nyblivna barnmorskan Ellinor Grimmark har fått mycket uppmärksamhet efter att ha anmält landstinget till Diskrimineringsombudsmannen, DO, tre gånger. Hon fick inte jobb som barnmorska inom Jönköpings landsting och anser sig ha blivit diskriminerad på grund av att hon av religiösa skäl inte vill delta i abortverksamhet.

Nu svarar Jönköpings landsting på anmälan till DO.

”På kvinnokliniken krävs att medarbetarna utför alla arbetsuppgifter som ingår i respektive befattning. Det inbegriper att ge abortpatienter allt det stöd, den information och behandling som behövs. Det är inte möjligt att arbeta som barnmorska om man inte kan utföra aborter”, skriver landstingets personaldirektör Jan Liif till DO.

Barnmorskan menar att hon under en praktikperiod blev utlovad arbete på Höglandsjukhuset i Eksjö och inte fick det när hon informerat arbetsgivaren om sin ståndpunkt vad gäller aborter. Jönköpings landsting bekräftar att samtal fördes om ett sommarvikariat, men skriver att något löfte att arbeta som barnmorska aldrig givits.

Landstinget hänvisar till Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska och framhåller kvinnors rätt till fri och säker abort:

”De ska känna sig trygga i att de möter personal som är beredda att utföra de arbetsuppgifter som krävs”.

Ellinor Grimmark är sedan tidigare anställd i Jönköpings landsting. Under och efter barnmorskeutbildningen har hon anmält tre olika arbetsplatser inom landstinget där hon sökt arbete; kvinnokliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö, kvinnokliniken på Ryhovs sjukhus och Värnamo kvinnoklinik.

Landstinget skriver i sitt DO-svar att barnmorskorna har rotationsschema mellan 2-3 enheter inom en klinik och att omdisponeringar kan bli nödvändiga vid frånvaro. Den anställde har tjänstgöringsskyldighet inom hela arbetsgivarens verksamhet.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida