Förlossningsvård

BB Sophia i Stockholm läggs troligen ner

BB Sophia i Stockholm läggs troligen ner
BB Sophia läggs ner. Arkivbild TT

Ekonomiska problem har fått Praktikertjänst att dra i nödbromsen. Avtalet med Stockholms läns landsting sägs upp.

4 februari 2016

– Under de här första två åren har vi förlorat 180 miljoner kronor. Givet hur ersättningssystemet ser ut i dag så ser vi ingen möjlighet att få ekonomisk balans. Vi ser ingen annan väg ut än att säga upp avtalet med landstinget, säger Johan Fredriksson, vd för Praktikertjänst, till Dagens Nyheter.

BB Sophia startades för snart två år sedan i syfte att utöka förlossningskapaciteten i Stockholms län. Under första året utfördes nära 2 600 förlossningar på kliniken, förra året cirka 3 200. Verksamheten, som beräknas klara 4 000 förlossningar, är fortfarande inte i gång fullt ut.

Inte hittat någon lösning

Enligt Johan Fredriksson har man fört en dialog med landstinget om olika lösningar, utan att hitta någon.

Personalen har i dag informerats av Praktikertjänst, men några möten med de fackliga organisationerna har ännu inte genomförts.

Vårdavtalet med Stockholms läns landsting har en uppsägningstid på sex månader. Enligt Praktikertjänst ska alla föräldrar som väljer att föda på BB Sophia tas om hand på kliniken fram tills avtalet löpt ut.

Övriga förlossningsenheter får mer att göra

I ett pressmeddelande skriver Stockholms läns landsting att hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu arbetar med att utöka kapaciteten hos länets övriga förlossningsenheter.

– Vi arbetar intensivt för att de blivande föräldrar som ska föda barn under året ska känna sig trygga med att det finns förlossningskapacitet och att de ska få en bra förlossning vid någon av våra förlossningsenheter. Vi ska också arbeta aktivt för att under ordnade former hitta bästa möjliga lösningen för alla de kompetenta och erfarna medarbetare som nu berörs, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin.

Enligt landstinget kommer det att behövas extra kapacitet på övriga förlossningsenheter även under en övergångsperiod om BB Sophia avslutar sitt uppdrag för landstinget. Därför kommer en utökning av verksamheten vid övriga enheter ske stegvis så att det hela tiden ska finnas den kapacitet som behövs.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida