dödsfallet på bb sophia

Tung stämning på BB Sophia

Tung stämning på BB Sophia
Gudrun Abascal har fått ägna mycket tid åt att informera och samtala med personalen efter kritiken från tillsynsmyndigheten Ivo. Foto: Pernille Tofte

Efter Ivo:s kritik av BB Sophia rivs åter känslorna upp bland personalen. Men efter att ha levt i ovisshet i nära ett och ett halvt år upplever de samtidigt en viss lättnad över att granskningen av den tragiska händelsen äntligen är över.

17 december 2015

– Det är klart att vi blir påverkade, det går inte att komma från att det blir en viss anspänning bland personalen. Men i och med beslutet har vi äntligen fått någonting att förhålla oss till. Nu gäller det att ta till sig av kritiken och gå vidare.

Det säger barnmorskan Gudrun Abascal, som är en av grundarna av förlossningskliniken BB Sophia i Stockholm.

Hon berättar att hon sedan i måndags avsatt mycket av sin tid åt att lyssna och prata med personalen.

Vill vara förberedda på frågor

– De vill få information från ledningen om vad som händer och även höra vad medierna skriver. När personalen väl kliver ut på gatan och ska träffa vänner och andra vill de vara förberedda på hur de ska bemöta deras funderingar.

Samtidigt betonar hon vikten av att stötta personalen, framför allt de som var med när händelsen inträffade.

– Under de senaste dagarna har vi sett till att ha ständig kontakt med dem. Att man träffas, samtalar och lyssnar är oerhört viktigt i en sådan här situation, säger Gudrun Abascal.

Hårdbevakade i medierna

Det var den 24 augusti förra året som en tidigare frisk 38-åring plötsligt och överraskande drabbades av cirkulationskollaps i samband med att hon födde sitt första barn på BB Sophia i Stockholm. Några dagar senare avled hon på Karolinska universitetssjukhuset.

Det hade då bara gått ett halvår sedan kliniken öppnat.

I Stockholm rådde brist på förlossningsplatser, många av de barnmorskor som arbetade inom landstinget valde att gå över till BB Sophia, vilket gjorde att det under en tid blev ännu färre platser.

Samtidigt pågick barnmorskeupproret där personalen inte bara krävde bättre arbetsmiljö och säkrare vårdmiljö utan också mer betalt.

Ytterligare en faktor som gjorde att det under den här tiden skrevs flitigt om nya BB Sophia var att några läkare offentligt hade kritiserat patientsäkerheten på den nya kliniken.

När den tragiska händelsen inträffade exploderade därför nyheten i medier över hela landet. Nu, ett och ett halvt år senare, har BB Sophia under några dagar åter hamnat i hetluften efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i måndags meddelade att deras granskning av fallet är klart. På flera punkter framförs allvarlig kritik mot kliniken.

Ingen chans förklara sig

– Just det mediala trycket är rent känslomässigt väldigt jobbigt, även om det var betydligt värre förra gången, då när den tragiska händelsen inträffade. Vi har ju ingen reell chans att förklara eller försvara oss, säger Gudrun Abascal.

Även i kontakter utanför jobbet påverkas barnmorskorna och övrig personal av det som skrivs.

– Det väcker ju känslor hos väldigt många människor, inte bara bland mammorna utan även hos grannar, bekanta och kanske till och med nära vänner. ”Jaha, jobbar du på BB Sophia? Hur kunde det hända?”, samtidigt som vi inte kan prata om det enskilda fallet eftersom vi har tystnadsplikt.

Men, påpekar Gudrun Abascal, det som påverkat personalen allra mest har inte varit allt som skrivits utan händelsen i sig.

– Det finns så klart ingenting värre än att en kvinna dör när hon ska föda sitt barn. Så när medierna började skriva om det hade det allra värsta redan hänt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida