Kvinnohälsa

Det blir ingen översyn av lagen för sena aborter

Det blir ingen översyn av lagen för sena aborter
Socialminister Lena Hallengren (S) säger till Sveriges radio att hon och regeringen är väldigt angelägna om att stå upp för svensk abortlagstiftning och kvinnors rätt till sin egen kropp. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Abortlagstiftningen fungerar bra som den är i dag och det är inte aktuellt att vare sig förändra eller inskränka den. Det meddelar nu socialminister Lena Hallengren (S) efter att både Statens medicinsk-etiska råd och Justitieombudsmannen önskat en utredning om sena aborter.

7 oktober 2019

Det var i samband med en intervju i Sveriges radio i helgen som Lena Hallengren berättade att regeringen inte tänker se över abortlagen, något som efterfrågats av Statens medicinsk-etiska råd, Smer, och Justitieombudsmannen, JO.

Smer föreslog i våras i en uppmärksammad rapport, om foster som visar livstecken efter sena aborter, att regeringen skulle utreda om livsduglighetsgränsen bör ersättas med en fast veckogräns. Smer menar att det är nödvändigt nu när det görs framsteg i vårdens möjligheter att rädda extremt för tidigt födda barn.

Läs mer: Smer vill ändra till fast gräns vid sen abort

Även Justitieombudsmannen, JO, uppvaktade regeringen för några veckor sedan och bad om en översyn av lagen kring sena aborter. Det finns oklarheter, till exempel kring begreppet livsduglighet, som riskerar att leda till rättsosäkerhet, anser JO.

Professionen vill inte ändra lagen

Barnmorskan Sandra Rubio vid Capio specialistcenter i Solna svarade då i en artikel i Vårdfokus att hon anser att lagen är tillräckligt tydlig.

– För mig personligen har frågan känts bearbetad och besvarad och jag ställer mig frågande till varför den tas upp igen. Jag anser inte att det råder någon oenighet. Lagen och konsensusdokumentet är tydliga, sade hon då till Vårdfokus.

Läs mer: Barnmorskan: Abortlagen är tillräckligt tydlig

Nu väljer alltså socialministern och regeringen att gå på den linjen också.

– Vi tycker att vi har en abortlagstiftning som är väl fungerande, och vid tidpunkten för när Smer kom med sin rapport fanns det inga som helst önskemål från myndigheter, professionen eller Inspektionen för vård och omsorg att vidta några åtgärder, säger Lena Hallengren till Sveriges radio.

Det är inte heller aktuellt att erbjuda feticid till kvinnor som genomgår en sen abort – det vill säga att man injicerar ett läkemedel som gör att fostrets hjärta stannar.

Uppmärksammat fall

Som Vårdfokus tidigare berättat aktualiserades frågan kring sena aborter för ett par år sedan i samband med att en barnläkare inlett hjärt-lungräddning på ett foster som aborterats i graviditetsvecka 21+6. Fallet fick mycket uppmärksamhet och resulterade bland annat i det konsensusdokument som professionen – barnmorskor, gynekologer och obstetriker – skrev ihop tillsammans med neonatalläkarföreningen.

Sandra Rubio var en av de experter som deltog i utformandet av professionernas konsensusdokument. Hon representerade Svenska Barnmorskeförbundet och har många års erfarenhet av abortfrågor. Att vården, som Smer och JO menar, kan ha svårt att tolka abortlagen känner hon inte igen.

– Min erfarenhet är att de som är verksamma inom abortvården är väl insatta i lagen och trygga i den vård de ger i samband med abort efter vecka 18+0.

Vårdens riktlinjer hjälper

Läkaren som försökte rädda ett aborterat foster bröt mot lagen, anser hon. Bland annat för att det saknades rutiner för hur ett foster som visar reflexmässiga rörelser ska omhändertas.

– Konsensusdokumentet och omvårdnadsriktlinjen har bidragit till att undvika att liknande situationer uppstår, sa Sandra Rubio till Vårdfokus i september.

Särskild prövning vid sen abort

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida