Efter trillingarna som dog – riktlinjer efterlyses

Barnmorskeförbundets ordförande anser att det behövs nationella riktlinjer kring högriskförlossningar.

9 september 2015

I går rapporterade Vårdfokus om Jenny de Araujo Gomes som blev inlagd för observation på Södersjukhuset men förlorade sina trillingar.

I sjukhusets egen händelseanalys står att alla gällande riktlinjer och pm har följts, men när Vårdfokus ber att få se dem visar det sig att det inte finns några skriftliga dokument. Det enda som finns är läkarens individuella bedömning som görs när högriskpatienter som Jenny de Araujo Gomes kommer in till förlossningen.

Det spretar för mycket

Ingela Wiklund är ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet som även deltar i projektet Säker Förlossningsvård. Hon tycker att det spretar för mycket och att det borde finnas nationella riktlinjer för fall som det här.

– Ja, det borde det finnas. Det skulle innebära en trygghet både för den enskilda läkaren och barnmorskan som ska sköta vården praktiskt, även om det inte går att skapa riktlinjer för alla situationer.

När det gäller trillingar är det så ovanliga fall att det i slutänden ändå krävs en individuell bedömning av läkare.

Krävs specialkunskap

Övervakningen med exempelvis ultraljud och flödesmätning i navelsträngen försvåras när det är flera barn och det kräver specialkunskap, säger Ingela Wiklund.

– Det är inget vilken förlossningsläkare som helst kan göra utan det måste vara någon som är tränad i detta. Trillingar är väldigt komplicerat och är en speciell utmaning för vården.

Vilken övervakning är rimlig i fall som detta?

– Jag tror att de flesta ställen under det första vårddygnet skulle ha gjort flödesmätningar och lyssnat med ctg några gånger per dygn, säger Ingela Wiklund.

Tradition av lokala rutiner

Överhuvudtaget spretar det för mycket inom den svenska förlossningsvården, anser Ingela Wiklund. I stället för nationella riktlinjer finns en tradition av lokala pm och att verksamhetschefen på olika kliniker är ansvarig för de egna riktlinjerna.

– Vi har påtalat behovet av att skapa riktlinjer för en mängd olika områden, även om alla situationer inte låter sig beskrivas och man måste frångå riktlinjerna av hänsyn till den patient man har framför sig, säger hon.

Ett exempel är igångsättning av förlossning, som hanteras olika runt om i Sverige. Ett annat är användningen av sugklocka, vilket Vårdfokus rapporterade om förra året. Klinikernas riktlinjer spretar vilket kan innebära en risk för att mammor och barn skadas i onödan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida