Vårdutveckling

Får pris för tillgänglig abortvård

Får pris för tillgänglig abortvård
Södersjukhusets kvalitetspris har delats ut sedan 2006. Syftet är, förutom att stimulera och premiera kvalitetsarbetet i vården, även att lyfta fram goda exempel. I år går priset till sjukhusets abortmottagning. Bild: Södersjukhuset

Kortare väntetider, färre kirurgiska aborter och minskade kostnader. Den barnmorskeledda abortmottagningen på Södersjukhuset får kvalitetspris för sitt arbete med sammanhållen vårdkedja.

Från att ha haft en abortverksamhet som var utspridd på flera enheter har Södersjukhuset sedan förra året en sammanhållen vårdprocess. I centrum står den barnmorskeledda abortmottagningen, avdelning 62.

Med fokus på ökad tillgänglighet, effektivitet och patientsäkerhet har barnmorskorna byggt upp den verksamhet som nu belönas med sjukhusets kvalitetspris 2016 på 25 000 kronor.

För kvinnornas skull

Det var ett glatt gäng som tog emot priset från Södersjukhusets vd Tomas Movin på torsdagseftermiddagen.

– Det är fantastiskt roligt! Vi gör det här för kvinnorna, för att de ska få bra vård. Ökad tillgänglighet och smidigare vård är ett måste, vi befinner oss ju i 2016 inte stenåldern, säger barnmorskan Eneli Salomonsson.

På mottagningen är telefonen öppen dygnet runt så att kvinnorna kan lämna meddelande. När barnmorskorna sedan ringer upp på kontorstid tar de anamnes, påbörjar preventionssamtal och bokar tid. Eftersom barnmorskorna själva gör vaginala ultraljud finns det gott om tider och väntetiderna blir korta. Ofta går det att få en tid redan dagen efter.

Sedan mottagningen startade för snart ett år sedan väljer 80 procent av kvinnorna numera att göra den medicinska aborten i hemmet. Samtidigt minskar antalet kirurgiska aborter och exereser (skrapningar). Det har frigjort operationstider – och läkarresurser.

Kostnadseffektivt

Abortmottagningen har också bidragit till höjd kompetens hos barnmorskorna, bland annat genom att de fått utbildning i att utföra vaginala ultraljud och lärt sig lägga paracervikalblockader, PCB.

Kostnaderna för de kirurgiska aborterna på Södersjukhuset har minskat med över fyra miljoner kronor på ett år, från 8 miljoner 2014 till 3,7 miljoner 2015. 

Ur juryns motivering:

 ”Fler kvinnor kan tas emot, antalet medicinska aborter har ökat, samtidigt som de kirurgiska aborterna minskat. Det har frigjort operations- och läkarresurser. Abortenheten har resulterat i ett bättre omhändertagande med högre kvalitet, nöjdare patienter med ett lägre resursutnyttjande.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida