Kvinnohälsa

Färre bristningar vid vattenförlossningar

Färre bristningar vid vattenförlossningar
Sedan BB Stockholm och Södra BB lagt ner är Ystad det enda sjukhus som officiellt erbjuder vattenförlossning. Arkivbild: Getty Images

Risken för förlossningsskador minskade när kvinnor födde barn i vatten. Det framkommer i den första svenska studien om vattenförlossningar som gjorts av barnmorskan Hanna Ulfsdottir.

15 januari 2018

Vattenförlossningar är ett kontroversiellt ämne i Sverige. I början av nittiotalet dog ett barn i samband med en vattenförlossning i hemmet. Även om det var oklart vad som orsakat syrebristen hos barnet plockade många förlossningsavdelningar bort sina badkar efter den händelsen.

Minskar smärta

Några kliniker valde dock att ha badkaren kvar och lät kvinnorna använda dem i smärtlindrande syfte under öppningsfasen av förlossningen. När det blev dags för framfödandet av barnet fick kvinnorna kliva upp ur badet.

– Att ligga i ett varmt bad har en fantastisk smärtlindrande effekt hos kvinnorna, det såg jag ofta när jag jobbade på förlossningen.

Det säger barnmorskan Hanna Ulfsdottir. Sedan fyra år är hon lärare på barnmorskeutbildningen vid Sophiahemmet högskola. När BB Sophia öppnade på Sophiahemmets sjukhus 2014 erbjöd de som enda kliniken i Sverige kvinnor möjlighet att föda i vatten. Eftersom hon själv vid tillfället var på jakt efter lämpliga ämnen att doktorera på såg hon chansen att få till den första studien om vattenförlossningar i Sverige.

Kortare förlossningar

I den första delstudien, som publiceras inom kort, granskades 306 journaler från kvinnor som fött barn i vatten på BB Sophia. Även några vattenförlossningar från Södra BB inkluderades. Uppgifterna jämfördes med en lika stor grupp kvinnor som hade vanliga vaginalförlossningar.

Resultatet visar att kvinnorna i vattenförlossningsgruppen hade en lägre förekomst av andra gradens bristningar, kortare förlossningsförlopp och färre interventioner.

– Det är för tidigt att säga något om varför det var så, men det skulle kunna bero på att det varma vattnet gör att musklerna i underlivet slappnar av och att blodtillförseln är bättre vilket minskar risken för underlivsbristning, säger Hanna Ulfsdottir.

Hanna Ulfsdottir.

Om kvinnan är avslappnad och inte har någon övrig smärtlindring behöver inte barnmorskan forcera framfödandet av barnet vilket också kan vara en förklaring till färre bristningar och färre medicinska ingrepp.

Kvinnorna som födde i vatten rapporterade också i högre grad att de var nöjda med sin förlossning.

Risk att navelsträngen dras av

För barnen fanns inga skillnader mellan de två grupperna i hur de mådde efter framfödandet, vilket mättes med Apgar Score och vårdtillfällen på neonatalen. Däremot fanns en ökad risk för att navelsträngen kunde dras av i samband med att barnet lyftes upp ovanför vattenytan. Det skulle kunna orsaka en allvarlig blödning hos barnet.

– Navelsträngen har olika längd och det vet man inte innan. Är navelsträngen väldigt kort finns en liten risk att den går av när barnet dras upp. Men om barnmorskorna är medvetna om denna risk och är redo med peangen är detta snabbt åtgärdat utan att det blir någon fara för barnet.

I de granskade vattenförlossningarna skedde det vid tre tillfällen.

Normalisera födandet

I dag har både BB Sophia och Södra BB lagts ner och den enda klinik som erbjuder vattenförlossningar är Ystad. Det är även där som Hanna Ulfsdottir går vidare med sin forskning. Hon fortsätter sitt avhandlingsarbete med djupintervjuer med 20 kvinnor som fött barn i vatten och samlar data från vårdpersonal via en enkät.

– Min förhoppning är att bad under förlossningen och gärna vattenförlossningar ska kunna erbjudas överallt. Många kvinnor efterfrågar det i dag. Även om det inte passar alla födande, eller alla barnmorskor, så tror jag att det är ett viktigt steg mot en mindre medikaliserad syn på förlossningen för kvinnor i den så kallade lågriskgruppen. Vattenförlossningar hjälper till att bejaka det naturliga födandet, säger hon.

Artikeln har blivit godkänd för publicering i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida