SBU-rapport

Fler förlossningsskador hittas med ultraljud

Men det saknas klara riktlinjer för hur skadliga bristningar i ringmuskeln diagnostiseras. SBU efterlyser mer forskning och utvärderar evidensen för olika metoder att förhindra skador.

29 april 2016

Om ultraljud används som undersökningsmetod direkt efter förlossning skulle fler skador på ändtarmens slutmuskler upptäckas och kunna åtgärdas. Det är en av de viktigaste slutsatserna av SBU:s granskning av förlossningsskador.

SBU konstaterar att det i dag saknas klara riktlinjer för hur skadliga bristningar diagnostiseras. Varje klinik har sin egen rutin och det behövs mer kunskap om vilka undersökningsmetoder som kan användas rutinmässigt efter förlossning för att skador ska upptäckas. I realiteten varierar kvaliteten på de undersökningsmetoder som används och bristningar missas. Läs mer om detta i Vårdfokus intervju med utredaren Eva Uustal.

Förebyggande metoder

SBU:s utredare har också gått igenom evidensen för olika metoder att förebygga bristningar.

Det visar sig att när vårdpersonal deltagit i utbildningsprogram som syftar till att barnet inte föds fram för snabbt och att mellangården skyddas genom olika handgrepp minskar analsfinkterskadorna. Varma, våta kompresser under utdrivningsskedet kan också ha betydelse.

För dessa åtgärder är dock det vetenskapliga underlaget begränsat eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning för varje metod i sig.

Däremot finns det starkt vetenskapligt underlag för att klipp innan instrumentell förlossning, och specifikt sugklocka, minskar risken för analsfinkterskador.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida