Sexuell och reproduktiv hälsa

Förlossningen tar längre tid för överviktiga

Förlossningen tar längre tid för överviktiga
Övervikt och fetma påverkar förlossningstiden, visare en avhandling från Linköpings universitet. Arkivbild: Getty Images

Förlossningstiden hos förstföderskor är betydligt längre för kvinnor som är överviktiga eller feta jämfört med för normalviktiga. Det är framför allt den första förberedande latensfasen som fördröjs, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

I dag är cirka 40 procent av alla gravida i Sverige överviktiga eller feta. Sedan tidigare vet man att fetma hos blivande mammor innebär en risk för såväl kvinnan själv som för hennes barn. I flertalet fall ökar riskerna ju mer överviktig den blivande mamman är.

Tidigare studier har exempelvis visat att kvinnor med fetma verkar ha ett försämrat värkarbete och att de kräver värkstimulerande medicin i högre utsträckning än normalviktiga kvinnor. Det bidrar till att kejsarsnitt är vanligare bland den här gruppen gravida.

Tar längre tid

I en avhandling från Linköpings universitet visar specialistläkaren Sara Carlhäll att en förlossning tar betydligt längre tid för kvinnor med högt bmi, body mass index. Ju högre bmi kvinnan har desto längre tid tar förlossningen.

Tidsskillnaderna gäller främst under den första förberedande så kallade latensfasen, som kan ta upp till 20 timmar eller längre. I den aktiva förlossningsfasen är skillnaderna inte lika tydliga.

Tiden som kvinnorna krystar är tvärt emot signifikant kortare hos kvinnor med fetma än för normalviktiga kvinnor.

Resultaten har Sara Carlhäll fått fram efter att ha analyserat data för nära 64 000 förstföderskor i graviditetsdatabasen Perinatal revision syd.

I en annan delstudie som gjorts på drygt 15 000 förstföderskor som fått sina förlossningar igångsatta visar Sara Carlhäll att förlossningstiden är betydligt längre för kvinnor med sjuklig fetma jämfört med normalviktiga.

Riktlinjer samma oavsett vikt

Dagens riktlinjer för vad som är normal tid i förlossningsarbete är samma oavsett om man är normalviktig eller har fetma. Men för att omhändertagandet på förlossningsavdelningen ska bli så bra som möjligt och för att kvinnorna inte ska utsättas för kejsarsnitt i onödan anser Sara Carlhäll att det är viktigt att veta att förlossningstiden är längre för kvinnor med fetma.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida