Förlossningsvård

De första ”BUB” redo för uppdrag

De första ”BUB” redo för uppdrag
I slutet av maj fick barnmorskorna Ia Roos, Linda Wandell och Anna Eklund sina examensbevis och har redan hunnit undersöka och skriva ut flera nyfödda tillsammans med deras mammor från BB. Foto: Linn Almerud.

Fyra barnmorskor vid Karolinska har utbildats för att göra spädbarnsundersökningar inför utskrivning från BB. Största utmaningen är att höra blåsljud på hjärtat, berättar Ia Roos som är en av specialistbarnmorskorna.

I dag har friska, nyblivna mammor möjlighet att gå hem sex timmar efter förlossningen om barnet undersökts av barnläkare. Men på kvällar och helger kan det vara svårt för jourläkaren att  komma loss för att göra spädbarnsundersökningar på förlossningsavdelningen.

– Det gör att familjer som vill komma hem blir kvar på BB. Det leder i sin tur till att rummet är upptaget och flödet stoppas upp. Är det fullt måste vi hänvisa gravida till andra sjukhus än de har valt, vilket skapar otrygghet inför förlossningen, berättar barnmorskan Ia Roos.

Engelsk förebild

Hon är utbildad barnmorska i England och där är det vanligt att barnmorskor och neonatalsjuksköterskor med särskild specialistkompetens gör undersökningen av barnet inför hemgång. Forskning visar att barnmorskorna gör en minst lika god bedömning av nyföddas hälsotillstånd som nyutbildade läkarna.

– Vi ser ju nyfödda hela tiden och är vana att rapportera avvikelser hos barnet, säger Ia Roos som själv gått den ett-åriga högskoleutbildningen i England för att lära sig att göra spädbarnsundersökningar.

Sedan flytten hem till Sverige för åtta år sedan har Ia Roos längtat efter att få göra det igen. Tillsammans med Ulrika Nordenback, omvårdnadschef på förlossning och BB på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, – som också identifierat spädbarnsundersökningarna som stoppklossar i flödet-  och dåvarande vårdenhetschef Susanne Albertsson började de snickra på en första utbildning för svenska barnmorskor. Universitetsbarnmorskorna Hanna Ulfsdottir och Malin Edfeldt fick uppdraget att  formalisera utbildningens innehåll tillsammans med neonatologer.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Teori och träning

Tre seniora barnmorskor– varav Ia Roos är en av dem –handplockades och har under ett år varvat föreläsningar med praktiska övningar på arbetsplatsen. Minst 50 spädbarnsundersökningar var har de gjort.

Hur går undersökningen till?

– Först läser vi igenom förlossningsjournalen och ser om det finns några risker hos mamman och barnet som kan påverka barnet. Sedan tittar vi på helheten- vilken hudfärg och tonus har barnet, hur rör det sig? Vi undersöker gomen, känner på fontanellen, kontrollerar att testiklarna gått ner i pungen, klämmer på magen och lyssnar på hjärta och lungor. Vi gör allt det som läkarna gör utom ögonkontroll och palpation av höfter. Det är undersökningar som kan vänta några dagar och görs istället av barnläkare i samband med återbesöket på BB.

Är det svårt?

­– Egentligen inte eftersom vi tar hand om massor av barn hela tiden. Men det är ett stort ansvar som många saker i jobbet och inget jag tar lätt på. Det svåraste är att höra blåsljud på hjärtat. Nyfödda har dubbelt så snabb puls som en vuxen och då blir det svårt att hinna höra det där swischandet mellan hjärtslagen som är typiskt för blåsljud, säger Ia Roos.

Tillgång till läkare

Upptäcks något avvikande eller om barnmorskan känner sig osäker kallas barnläkare in. Familjen får stanna kvar på BB, vilket är samma rutin som om ett barn inte mår bra efter förlossningen.

Efter några avslutande zoomföreläsningar – på grund av corona – och en omfattande hemtenta fick de tre barnmorskorna från Karolinska i Solna sina examensbevis i mitten av maj. Ytterligare ett par kolleger vid förlossningen på Huddinge blir klara inom kort.

Någon ny titel har de inte fått, men på jobbet kallas de ”BUB”-barnmorska (barnmorska som undersöker barn). Om det ger något extra på lönen vet inte Ia Roos än.

– Det skulle vara jättebra, men framför allt gör jag det här för min utvecklings skull och för familjerna. Jag har redan hunnit skriva ut två barn och deras mammor från förlossningen. Det betyder mycket när vi som nu har ett extra högt tryck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida