Massuppsägningarna i Skåne

Helsingborgs barnmorskor har fått ett bättre bud

Helsingborgs barnmorskor har fått ett bättre bud
Birgitta Harford tror att flera barnmorskor kommer att ta tillbaka sina uppsägningar efter arbetsgivarens senaste bud.

Efter att arbetsgivaren har garanterat tid för utvecklings- och arbetsmiljöprojekt för de många barnmorskor som sagt upp sig från förlossningen i Helsingborg, har chanserna ökat för att de kommer att stanna kvar. 

– Jag tycker det låter bra. Det har varit mycket oro på avdelningen i samband med uppsägningarna, så det är bra om vi kan ta tag i och förbättra arbetsmiljön. En del kommer att ta tillbaka sina uppsägningar. Men jag har inte varit i kontakt med alla barnmorskor än så jag vet inte hur många.

Det säger Birgitta Hartford som arbetat på förlossningen på Helsingborgs lasarett i 38 år. Hon är en av talespersonerna  för barnmorskorna under konflikten, som inneburit att hela 39 av förlossningsklinikens 45 barnmorskor sagt upp sig i protest mot att de inte får den återhämtning som de anser sig behöva.

Modell för nattarbete

Arbetsgivaren har tidigare erbjudit en individuell ekonomisk ersättning för nattarbetet som skulle göra det möjligt för varje enskild barnmorska att gå ner i tid. I realiteten skulle resultatet bli att varje arbetad timma på natten räknas som 1,4 timmar, vilket är vad Vårdförbundet krävt i de centrala förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Om arbetsmiljön förbättras och patientnöjdheten fortsatt är densamma, har ledningen i Helsingborg lovat att modellen på förlossningen ska förlängas fram till att ett centralt avtal sluts.

Tidigare har barnmorskorna även krävt tidskompensation för helgarbete. Det har arbetsgivaren hittills sagt nej till.

Får garanterad tid

Enligt Birgitta Hartford har de i stället fått ett nytt bud som innebär att de garanteras tid i schemat för att delta i utvecklings- och arbetsmiljöprojekt, 18 timmar per tioveckorsperiod.

Även om arbetsgivaren inte gått med på de ursprungliga krav som barnmorskorna hade tycker hon att ledningen nu lyckats erbjuda en lösning som åtminstone på pappret låter bra. Fråga som återstår är naturligtvis hur det blir i verkligheten. Om många trots allt väljer att lämna och man inte lyckas nyrekrytera tillräckligt med barnmorskor kan det bli svårt för arbetsgivaren att leva upp till löftena.

– Vi måste mötas på något sätt. Jag hoppas att detta kommer att fungera, så att vi får den återhämtningstid som vi behöver. Utifrån det funderar jag själv på att gå tillbaka, säger Birgitta Hartford.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida