Massuppsägningarna i Skåne

Barnmorskorna i Helsingborg osäkra på arbetsgivarens bud

Barnmorskorna i Helsingborg osäkra på arbetsgivarens bud
På Helsingborgs lasarett har 39 av 45 barnmorskor på förlossningen sagt upp sig. De har nu fått till den 1 augusti på sig att ta tillbaka sina uppsägningar.

Det är fortfarande högst oklart om barnmorskorna i Helsingborg kommer att ta tillbaka sina uppsägningar. De litar inte på att de verkligen kommer att få den återhämtning som de begärt.

Av förlossningsklinikens 45 barnmorskor har nu 39 sagt upp sig i protest mot att de inte får den vila de anser sig behöva mellan arbetspassen. Deras krav är att de ska kompenseras i tid vid helg- och nattjänstgöring, så att deras veckoarbetstid blir 34,5 timmar i stället för dagens 38,25.

För cirka tre veckor sedan svarade arbetsgivaren med att under ett försöksår erbjuda en individuell ekonomisk ersättning för nattarbetet som skulle göra det möjligt för varje enskild barnmorska att gå ner i tid. Om arbetsmiljön förbättras och patientnöjdheten fortsatt är densamma ska projektet förlängs fram till att ett centralt avtal sluts. Detta hoppas arbetsgivaren ska få barnmorskorna att stanna.

Inte tagit ställning

– Två har redan fått nya jobb, medan en tagit tillbaka sin uppsägning. Om vi alla blir kvar skulle det ändå saknas fem tjänster till hösten. Då är vi rädda för att vi ändå kommer att tvingas jobba mer än vad vi orkar med, säger barnmorskan Lisa Larsdotter.

.

Eftersom barnmorskorna ännu inte svarat arbetsgivaren hölls i går eftermiddag ett nytt möte mellan ledningsgruppen och några av dem som har sagt upp sig. Lisa Larsdotter berättar att mötet i princip bara var till för att förtydliga arbetsgivarens bud.

– Ledningen säger att de garanterar oss att kunna gå ner i arbetstid. Men hur kan man göra det när det saknas folk?

Osäkra på konsekvenserna

Hon förklarar att de känner sig osäkra på konsekvenserna, men att de inte helt tagit avstånd från förslaget. För att bli helt nöjda kräver de dock att att varje arbetad timme på helgen ska räknas som en timme och tolv minuter. Det förslaget har hittills inte bemötts av ledningen.

Arbetsgivaren har krävt svar senast den första augusti, efter en individuell förhandling med var och en av barnmorskorna.

– Vi har förklarat att vi inte vill ha några enskilda samtal utan att det här ska gälla för hela gruppen, säger Lisa Larsdotter.

”Lika starkt som kollektivavtal”

Enligt verksamhetschefen Jenny Wingerstrand är den lösning som erbjudits barnmorskorna lika stark som om det hade varit ett kollektivavtal.

Men finns det inte en risk att ni tvingas beordra folk att jobba extra, om det saknas folk?

– Det kan ju alltid hända vid enskilda tillfällen. Men det är definitivt inte så vi har tänkt. Vi garanterar att man ska kunna ta ut sin ledighet och få möjlighet till återhämtning.

På frågan hur arbetsgivaren ställer sig till kravet på att varje arbetad timme på helgen ska generera tolv minuters arbetstidsförkortning förklarar hon att frågan varit uppe men att man ändå uppfattat det som att barnmorskorna i första hand krävt återhämtning från nattarbetet.

Fokuserat på nattarbete

– Kompensation för helgarbete ingår inte i erbjudandet. Vi tar det givetvis med oss upp i organisationen, men det finns inte med i det nuvarande förslaget, säger Jenny Wingerstrand som förklarar att det i slutänden är regionledningen som avgör.

På frågan varför arbetsgivaren krävt enskilda förhandlingar med var och en förklarar hon att det snarare handlar om en inbjudan till individuella samtal.

– Vi vill försöka förstå hur var och en ser på de här frågorna. Och vi behöver ett besked för att kunna jobba vidare. Oavsett om vi får ett gruppbesked eller inte måste vi tala med var och en.

Trots allt hoppas hon att barnmorskorna nu kommer att tacka ja och välja att stanna.

– Det pågår just nu en stor nationell satsning på förlossningsvården som ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten och arbetsmiljön tillsammans med personalen.

Hur stor är risken att förlossningen i Helsingborg tvingas stänga?

– Det är ett scenario som vi inte ens vill se framför oss. Men det är klart, står vi helt utan barnmorskor kan vi inte bedriva någon verksamhet. Det är därför vi behöver ett besked, så att vi kan gå i gång och rekrytera om de står fast vid sina uppsägningar.

Uppsägningstiden för de flesta barnmorskorna går ut den 1 okotober.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida