Hela underliv.

Inspiratör till eftervård

Inspiratör till eftervård
Jenny Kugelberg är i dag enhetschef för tre barnmorskemottagningar i södra Stockholm. Foto: Alexander Donka

I Tyskland får kvinnor hjälp att hitta knipet redan under graviditeten. Nu tar barnmorskan Jenny Kugelberg sina erfarenheter från München till Stockholm.

Tack vare en satellit, två stressade småbarnsföräldrar och en rad lyckliga omständigheter kommer Stockholms nyblivna mammor att få bättre koll på bäckenbotten i framtiden. Det är en hårdragen sammanfattning, men inte så konstig som den kan låta.??

Historien börjar med ett samtal vid Jenny Kugelbergs köksbord. Hon och hennes man hade tröttnat på vardagspusslet i Stockholm, ville ha en injektion i familjelivet och förverkliga drömmen om att ge sina barn ett till språk.?

De bestämde sig för att flytta. Jenny Kugelbergs man som är rymdingenjör blev snabbt rekryterad till ett projekt i Tyskland för att utveckla en meteorologisk satellit. Åtta månader efter samtalet vid köksbordet var familjen bosatt i München.??

Som invandrad utan jobb fick Jenny Kugelberg en gratis intensivkurs i tyska. Att kunna språket tillräckligt bra räckte för att få en svensk barnmorskelegitimation godkänd. Ett år efter flytten kunde hon marknadsföra sig själv som egenföretagare och börja jobba med eftervård, en vanlig och viktig arbetsuppgift för barnmorskor i Tyskland.?

Här är det gynekologer som följer fostrets utveckling och gör alla undersökningar av blivande mammor, berättar hon. Barnmorskan kopplas in under graviditeten genom att mammorna själva tar kontakt och bestämmer träff. Om det känns rätt skrivs ett kontrakt där barnmorskan förbinder sig att vårda både mamma och barn under barnets hela första levnadsår – och bäckenbottens återhämtning är en viktig del av eftervården.

?Jenny Kugelberg visar en journal för efterkontrollerna, en checklista där allt från amning till kvinnans psykiska hälsa ingår. En kolumn har rubriken ”rückbildung”. Det betyder återbildning och syftar på bäckenbotten.??

Som ansvarig barnmorska undersökte Jenny Kugelberg regelbundet nyblivna mammors underliv, gav råd om rehabilitering och skickade vidare till specialist vid behov.?

Stegvis hjälpte hon kvinnor att hitta tillbaka till knipet. Gör det ont? Kan du knipa när du kissar?

?— Det här var inget nytt för dem. Redan under graviditeten hade vi tränat på att hitta knipmuskeln. Då är det lättare att svara på frågor om hur det känns efter att du fött barn.?

Tyska kvinnor erbjuds även bäckenbottengymnastik efter förlossningen. Jenny Kugelberg, som länge velat lära sig mer om bäckenbottens anatomi, hade många tyska högskolekurser för barnmorskor att välja på.

?— Bäckenbotten har högre status och kvinnors problem efter en förlossning tas på 100 procent större allvar i Tyskland jämfört med i Sverige, säger hon.

??I överenskommelserna som Jenny Kugelberg tecknade med ”sina” mammor ingick cirka åtta träffar inför förlossningen och regelbundna hembesök flera gånger i veckan efter att barnet var fött. Efter fyra månader glesades besöken ut. Hon skulle vara tillgänglig på telefon i princip dygnet runt och fick en personlig relation till familjerna.??

Nu i höst tar Jenny Kugelberg sina erfarenheter från Tyskland in i ett nystartat utbildningsprojekt som ska göra Stockholms barnmorskor inom mödravården bättre på eftervård.?

Att det finns stora brister har både nyblivna mammor och Socialstyrelsen konstaterat. Kvinnors problem efter en förlossning tas inte på tillräckligt stort allvar och det är oklart var du ska söka vård.

?Syftet med projektet är att fylla ett tomrum. Nu ska det bli tydligt att mödravården har ansvar för eftervård och för att hjälpa kvinnor vidare till exempelvis fysioterapeuter och specialister.??

När Jenny Kugelberg kom hem från Tyskland var hon helt inställd på att jobba för bättre eftervård och rehabilitering av bäckenbotten för kvinnor i Stockholm.?

— Det var väldigt kul att jag direkt kunde få bidra med min kunskap, säger hon.

?Tillsammans med sin familj lämnade hon München förra våren, mindre stressad och många erfarenheter rikare, inte bara när det gäller kvinnors underliv.

?— Från tiden i Tyskland har jag framför allt med mig en ödmjukhet inför hur svårt det är att bli integrerad. Känslan i början när du inte kan språket. Det är en viktig insikt.

Nytt eftervårds­projekt

300 barnmorskor inom mödravården i Stockholm utbildas under två år.

Bland annat ingår kunskap om bäcken­bottens anatomi och bedömning av bristningar genom palpation.

Psykisk ohälsa är en annan viktig del.

Mottagningarna ska utse eftervårds­ambassadörer och förbättra patientinformationen om vart kvinnor med problem ska vända sig.

Eftervården brister

Kvinnor måste följas upp tidigare och vid fler tillfällen efter en förlossning, konstaterar Socialstyrelsen som i våras kom med en rapport som pekar på stora brister i eftervården.?

  • Snittvårdtiderna på bb har sjunkit till mindre än två dygn efter vaginala förlossningar. Ändå dröjer det 6-12 veckor innan det uppföljande besöket hos mödravården.?
  • Glappet gör att vården missar psykisk ohälsa, amningsproblem och komplikationer på grund av bristningar. ?
  • Kvinnor med besvär vet inte vart de ska vända sig eftersom vården är fragmenterad.

    ?Läs mer:?
    Socialstyrelsen. Vård efter förlossning, 2017.?

Nytt eftervårdsprojekt

300 barnmorskor inom mödravården i Stockholm utbildas under två år. Bland annat ingår kunskap om bäckenbottens anatomi och bedömning av bristningar genom paltation. Psykisk ohälsa är en annan viktig del. Mottagningarna ska utse eftervårdsambassadörer och förbättra patientinformationen om vart kvinnor med problem ska vända sig. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida