Sommarsemester

”Inte acceptabelt med bara tre veckors semester”

”Inte acceptabelt med bara tre veckors semester”
Slit hela året och bara tre veckors sommarsemester - då blir det svårt att koppla av. Arkivbild: Mostphotos

Tvisteförhandlingar om rätten till sammanhängande semester under sommaren är inte ovanliga. Men arbetsgivare som beviljar högst tre veckors sommarsemester har inte Vårdförbundets jurister stött på förrän nu.

27 april 2017

I går skrev Vårdfokus om Västerbottens läns landstings beslut att bara ge barnmorskorna tre veckors semester i sommar. Beslutet kom utan förvarning och barnmorskorna på förlossningen i Lycksele, Skellefteå och Umeå är bestörta.

I ett pressmeddelande säger arbetsgivaren att det är nödvändigt att dra ner på semesterledigheten för att kunna erbjuda föräldrar som väntar barn en trygg och säker vård. Frågan är hur barnmorskornas hälsa påverkas – och dessutom: har arbetsgivaren rätt att göra så här?

”Låter konstigt”

Vårdförbundets jurist, Annika Wahlström, är säker på sin sak:

– Att bara ge tre veckors semester under sommarmånaderna är inte acceptabelt – om inte arbetstagarna själva har gått med på det. Det här låter väldigt konstigt och är inte ens något som arbetsgivarorganisationen SKL hittills har hävdat, säger hon.

Något som arbetsgivarparten däremot hävdar då och då är att anställda inom vården inte har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Flera pågående tvisteförhandlingar mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, handlar om det.

Vårdförbundet i tvist

Just nu pågår en central tvisteförhandling efter att sjuksköterskor i Halland nekats fyra veckors sammanhängande semester.

– Alla har rätt till en period sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Det säger semesterlagen och så är det skrivet i kollektivavtalet, AB. Sedan ser verkligheten ut så att personal kommer överens med arbetsgivare om att inte ta ut eller att spara sin semester. Men vi trycker på behovet av återhämtning, säger Camilla Tellström, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Halland.

Tvisten gäller avtalet

Var parterna står i den pågående tvisteförhandlingen uttalar sig varken Camilla Tellström eller förbundsjuristen Lena Ahlström om. Hon säger bara så mycket som att det tvisten gäller är hur skrivningarna i kollektivavtalet, AB ska tolkas.

I kollektivavtalets allmänna bestämmelser, AB, står att det ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Det står också att sådan semesterledighet får, efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande, MBL, förläggas även till maj och september, eller del av dessa månader.

– Det är den skrivningen i AB som tvisten handlar om. Men Vårdförbundets inställning är klar: arbetstagare har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna. I AB står det ”en ledighetsperiod” och det innebär sammanhängande, säger Lena Ahlström.

Arbetsgivaren angriper semesterrätten även på andra sätt. I slutet av maj väntas en dom från Arbetsdomstolen som handlar om att fem barnmorskor i region Östergötland fick sin semester helt indragen.

Undersöker vad som gäller

Det nya greppet från Västerbottens läns landsting med bara tre veckors semester under sommaren har inte blivit ett ärende hos Vårdförbundets jurister ännu. Jenny Olsson, ordförande för avdelningen i Västerbotten, säger att de undersöker vad som gäller rent arbetsrättsligt. Vad medlemmar själva anser framgår av kommentarerna på Facebook. Så här lyder en:

”Nu får det väl ändå vara nog!! Gör om och gör rätt!! Hur länge till tror ni att vårdpersonalen står ut/finner sig i detta?? Nu är gränsen nådd! Bäva månde Sveriges befolkning, ansvariga politiker bryr sig uppenbarligen inte det minsta! Vårdkrisen är ett faktum och har varit så länge! Lösningen är inte att minska personalens lagstadgade semester!! Massuppsägningar kommer att bli följden.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida