Sexuell och reproduktiv hälsa

Kunskapsluckor om kopparspiral

Kunskapsluckor om kopparspiral
Tidigare studier visar att de vanligaste orsakerna till att kvinnor väljer att ta ut kopparspiralen är ökade blödningar,buksmärtor, utstötning och graviditetsönskan. Men forskarna kan ha missat att fånga upp andra biverkningar, skriver Läkemedelsvärlden.

Läkemedelsverket har nyligen konstaterat att det är osannolikt att kopparspiral kan kopplas till bland annat psykiska besvär. Samtidigt saknas det studier som motbevisar att kvinnor inte påverkas negativt, skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

Som Vårdfokus berättat tidigare har Läkemedelsverket gjort en särskild utredning om kopparspiraler efter att kvinnor rapporterat in ett stort antal biverkningar under förra året. Listan på symtom som kommit in var lång och innehöll allt från allergier, blödningar, värk, hudåkommor och sömnsvårigheter till psykiska besvär.

Bättre information behövs

Utredningen som blev klar i januari kunde inte slå fast att det finns något vetenskapligt stöd för att det var spiralen som orsakade kvinnornas symtom. Myndigheten poängterade samtidigt att företaget Bayer behöver förbättra sin information både till vårdpersonal och kvinnor inför insättning av kopparspiral.

Läs mer: Samband mellan kopparspiral och psykiska besvär avvisas

Nu har Läkemedelsvärlden.se gått igenom kunskapsläget kring kopparspiral genom egna artikelsökningar och intervjuer med två experter. Resultatet visar att det saknas studier som tydligt kan peka åt det ena eller andra hållet.

Läkaren Kristna Nilsson på Läkemedelsverket säger i en intervju till tidningen att det inte går att veta att kopparspiral inte har en påverkan på kvinnorna. Däremot har de studier, som är få, visat att sannolikheten är väldigt låg, säger hon.

Risk att biverkningar missas

Enligt Läkemedelvärlden har studier endast undersökt de redan kända biverkningarna av kopparspiral, till exempel rikligare blödningar. Kristina Nilsson konstaterar att det kan finna en risk att forskarna missat att fånga upp andra biverkningar och att sjukvårdpersonal som får höra talas om andra biverkningar resonerar som att det inte kan bero på spiralen.

I Facebookgruppen Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral uttrycker kvinnor besvikelse över att de inte känt sig trodda av vårdpersonal när de berättat om sina symtom.

Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi, säger till Läkemedelvärlden att så ska det naturligtvis inte vara.

– Det är bra att problemet uppmärksammas. Om det inte finns någon bra studie så borde man förstås göra en. Problemet är vem som ska finansiera den.

”Byt om det inte fungerar”

Tanja Tydén, barnmorska vid familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger till Vårdfokus att hon träffat många kvinnor som varit nöjda med sina kopparspiraler och en del som inte varit det.

– Vi måste lyssna på kvinnorna. Är de inte nöjda med spiralen tar man bara ut den, svårare än så är det inte. Kvinnan kan vara sin egen kontroll och se om hon mår bättre. Sedan får man försöka hitta något annat preventivmedel som fungerar just för den här kvinnan, säger Tanja Tydén.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida