omorganisation

Ledningen vill lägga ner Södra BB

Ledningen vill lägga ner Södra BB
Södra BB som bara tar emot friska kvinnor med normalförlossningar förslås bli nedlagd. Arkivbild: Mostphotos

Rikskänd vårdkedja på Södersjukhuset slås sönder för att ge plats för fler förlossningar.

19 oktober 2015

 

– Stämningen bland barnmorskorna är upprörd. De är arga och besvikna på ledningen, säger Louise Bonnevier som var med när ledningen i dag presenterade sin lösning för hur mödra- och förlossningsvården på Södersjukhuset ska omorganiseras.

Södra BB är en barnmorskeledd lågriskenhet där friska kvinnor med normal graviditet tas om hand från tidig graviditet fram till dess att barnet har fötts. I en hemlik miljö är barnmorskorna uppdelade i mindre team för att alltid finnas närvarande och för att ge kvinnorna bästa möjliga kontinuitet.

Blev ramaskri

När ledningen förra året föreslog att två av de tio förlossningsrummen skulle vikas för kvinnor med komplicerade förlossningar reagerade såväl Vårdförbundet som flera barnmorskor starkt på beskedet som de menar skulle splittra den unika vårdkedjan i form av mödravård, förlossning och eftervård på ett och samma ställe.

Nu lär de bli ännu mer besvikna, för vid lunchtid i dag informerades en tredjedel av personalen om att avdelningen troligen läggs ner och görs om till en vanlig förlossningsenhet. Så ser åtminstone det förslag ut som ledningen nu presenterat.

Senare i dag ska ytterligare två möten hållas för resten av personalen.

24 platser blir 12

I dag finns det 10 sängplatser på Södra BB samt 14 platser på förlossningen. I den nya organisationen ska all förlossningsverksamhet samlas i Södra BB:s lokaler, samtidigt som antalet platser där utökas till 12. Det totala antalet faktiska sängplatser minskar alltså från 24 till 12 platser.

– Men då ska man komma ihåg att det i dag bara går att ha tre aktiva förlossningar på gång samtidigt på Södra BB. Genom att renodla verksamheten till en förlossningsavdelning samtidigt som det skapas en poliklinisk avdelning för akuta graviditetskomplikationer får vi ett bättre flöde och en mer jämlik vård, säger Södersjukhusets chefläkare Eva Tillman.

Det sker i dag cirka 7 300 förlossningar på Södersjukhuset varje år. Lika många kommer enligt Eva Tillman att kunna födas om det nya förslaget går igenom.

Sker nästa år

Den nya organisationen ska sjösättas någon gång under nästa år.

Vårdförbundet och andra fackliga organisationer har känt till förslaget i nära två veckor, med löfte om att inte i förväg berätta om innehållet för sina medlemmar.

– Det har varit väldigt frusterande att veta saker som man inte har kunna delge medarbetarna. Speciellt illa är det att personalen inte själva har fått vara med i processen, säger Louise Bonnevier.

Men enligt ledningen var dagens möte bara ett första steg i en längre process. Inga beslut är tagna och man vill nu samverka förslaget med de fackliga organisationerna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida