Bristen på specialistsjuksköterskor

Utbildning till distriktssköterska ställs in – för få sökande

Utbildning till distriktssköterska ställs in – för få sökande
Maria Müllersdorf är akademichef för Mälardalens akademi för hälsa, vård och välfärd.

Specialistutbildningen till distriktssköterska på Mälardalens högskola ställs in. Det fanns bara 23 förstahandssökande till höstens 42 utbildningsplatser. Högskolan är inte ensamma om att ha svårt att fylla 

Enligt akademichefen Maria Müllersdorf på Mälardalens högskola har trenden sedan 2013 varit att allt färre sjuksköterskor väljer högskolans specialistutbildning till distriktssköterska.

Exakt vad det beror på vet hon inte, men en möjlig förklaring är att distriktssköterskeyrket inte längre är så fritt och självständigt som det en gång var. Det är inte lika lockande att utbilda sig till distriktssköterska som det var förr.

”Inte lika fria”

– Tidigare gjorde distriktssköterskan mycket hembesök och de hade ett självständigt arbete. I dag har många av deras arbetsuppgifter förskjutits till den kommunala hälso- och sjukvården. Numera jobbar distriktssköterskorna huvudsakligen på en mottagning, kanske i telefon. De har inte alls det fria arbete som de hade tidigare, säger Maria Müllersdorf till Vårdfokus.

Det finns 42 platser på Mälardalens högskolas utbildning till distriktssköterska. I fjol hade ett 50-tal utbildningen som sitt förstahandsval. Men många som antogs dök aldrig upp. I klassrummet är i dag endast 14 av de 42 platserna upptagna.

I år sjönk söktrycket ytterligare. Endast 23 sjuksköterskor hade distriktssköterskeutbildningen som förstahandsval. Totalt sökte 53 personer, men då är även de som angav den som sitt andra- eller tredjehandsval medräknade. Att driva en utbildning med endast ett fåtal studerande är dyrt. Man har därför valt att ställa in höstens utbildning.

”Får jobb ändå”

– Sjuksköterskor som arbetar i dag upplever nog i ganska hög grad att de inte får tillräckligt med utdelning av att gå en vidareutbildning och att man kan få jobb utan att ha gått den, säger Maria Müllersdorf.

Att specialistutbildningar lockar till sig för få sökande och ibland måste ställas in är inget unikt för just Mälardalens högskola. Vårdförbundet har länge varnat för att andelen specialistutbildade sjuksköterskor stadigt minskar inom hälso- och sjukvården.

I en granskning som Vårdfokus gjorde för ett par år sedan visade det sig att 19 av landets 25 lärosäten inte lyckades fylla platserna till specialistutbildningarna.

Detta trots att regeringen året dessförinnan beviljade 600 extra studieplatser fördelat på samtliga 25 högskolor och universitet som anordnar specialistutbildningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida