”Rutinmässig CTG behövs inte vid förlossningar med låg risk”

”Rutinmässig CTG behövs inte vid förlossningar med låg risk”
Ellen Blix är professor på högskolan i Oslo och Akershus.

Teknik ska inte användas när evidens saknas, menar norsk professor och barnmorska, som tycker att det är dags att Sverige ändrar rekommendationerna om fosterövervakning.

Den norska professorn i gynekologisk omvårdnad Ellen Blix tycker att Sverige borde ändra rekommendationerna om intagnings-CTG och kontinuerlig mätning vid förlossningar som bedöms ha låg risk.

Oklar nytta, enligt SBU

– Det finns ingen bevisad gynnsam effekt och då ska man inte använda teknik inom modern medicin, säger Ellen Blix, som kommentar till den SBU-rapport som granskat forskningen om CTG.

Vårdfokus skrev i morse om rapporten som visar att effekten av både intagnings-CTG vid förlossning och kontinuerlig mätning är oklar. Forskningen visar inte något som talar för att CTG ger färre skador eller dödsfall än om barnmorskan lyssnar på fostrets hjärtljud.

Avskaffat i Norge

Ellen Blix doktorerade själv i ämnet 2006 och samma år avskaffade Norge rekommendationen att undersöka mamma och foster med CTG om förlossningen bedömdes bli normal. Inte heller Danmark, Island, Storbritannien eller Kanada har kvar rekommendationen.

– Vi har hittills varit oeniga med Sverige hur den forskning som finns ska tolkas. I Sverige används CTG med en helt annan praxis och är mycket inarbetat.

Nödvändigt vid högriskförlossningar

Hon har varit här och debatterat frågan flera gånger och har fått intrycket att det är svårt att ta bort ett verktyg alla tror på här. Men hon hänvisar till att det redan tidigare, sedan 2012, finns en Cochrane-sammanställning som slår fast att nyttoeffekter av CTG vid förlossningar med låg risk saknas.

Ellen Blix poängterar att CTG-övervakning är nödvändigt vid högriskförlossningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida