SBU: Oklar effekt av CTG för mamma och barn

SBU: Oklar effekt av CTG för mamma och barn
Kunskapsläget är oklart när det gäller effekterna av CTG, konstaterar SBU. Arkivbild: Mostphotos

Mer forskning behövs både för intagnings-CTG och kontinuerlig mätning.

SBU släpper i dag en rapport om CTG-övervakning av foster vid förlossning. Den visar på oklara effekter av både den CTG som görs vid intagningen och den som görs kontinuerligt.

Görs inte i flera länder

När det gäller intagnings-CTG, jämfört med att en barnmorska lyssnar på fostrets hjärtljud, vet man inte om det förhindrar skador eller dödsfall hos barnet. Mer forskning behövs för att kunna svara på det.

Utifrån den forskning som finns verkar det som att intagnings-CTG kan leda till en ökning av antalet kejsarsnitt. Vid lågriskförlossningar rekommenderas inte längre CTG i Norge, Danmark, Island, Storbritannien och Kanada.

Gamla studier

När det gäller kontinuerlig CTG skriver SBU att de flesta studier gjordes för 20-40 år sedan och det är oklart om resultaten går att överföra till dagens svenska förlossningsvård.

De samlade resultaten från de äldre studierna visar ingen effekt när det gäller barnets överlevnad, men risken för nyföddhetskramp minskar. Studierna visar också att antalet förlossningar med sugklocka eller tång ökar vid kontinuerlig CTG, vilket skulle kunna öka risken för komplikationer hos mamman.

SBU-rapporten Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) vid förlossning är en kommentar ur svenskt perspektiv på två internationella granskningar.

SBU har även samlat ett antal aktuella rapporter om förlossningsvården i en särskild rapport. Förutom effekterna av CTG diskuteras även kunskapsläget inom andra områden:

  • Depression efter förlossning.
  • Kylbehandling för nyfödda med syrebrist.
  • Kontinuerligt stöd vid förlossning.
  • Risker med vattenförlossning.
  • Risker för komplikationer av oxytocin.
  • Livmoderhalsens längd i relation till för tidig födsel.
  • Misoprostol vid ingångsättande av förlossning.

Se länk till höger för att läsa mer om detta.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida