Introduktion

Så lockas nya barnmorskor att välja förlossningsvården

Så lockas nya barnmorskor att välja förlossningsvården
Schemalagd tid för reflektion är en viktig del av introduktionen för barnmorskor vid SU Östra. Arkivbild: Getty Images

Lång introduktion, mentorskap och en födande per barnmorska skapar den trygghet nyutexaminerade behöver för att våga arbeta på förlossningen. Nu tar Maria Sahlin med sitt introduktionskoncept till Göteborg.

28 februari 2018

Som omvårdnadschef på förlossningen och BB vid Karolinska i Solna knep det i Maria Sahlins barnmorskehjärta varje gång hon såg nya kolleger ta en omväg förbi förlossningen. Det som tidigare varit den populäraste arbetsplatsen för nya barnmorskor förknippades numera med stress, orimliga arbetsvillkor och utbrändhet.

– Samtidigt förstod jag dem. De gick ut i ett helt nytt yrke och förväntades kliva in i rollen direkt. Allra värst var det för dem som gick ut skolan i juni och skulle ersätta flera hundra års kompetens när de erfarna barnmorskorna gick på semester, säger Maria Sahlin.

Läs mer: Nya barnmorskor väljer bort förlossningen

Fick många miljoner

Hon bestämde sig för att göra något åt saken. Våren 2016 satte sig Maria Sahlin ner och skrev en ordentlig projektplan ”Trygg inskolning till barnmorskeyrket”. Hon sökte medel från den extra förlossningspeng som Sveriges kommuner och landsting, SKL, förfogar över sedan 2015 och fick 35 miljoner direkt.

I projektet lades tio veckor extra till utöver den traditionella tvåveckors-inskolningen. Mentorskap med senior barnmorska och schemalagd tid för reflektion ingick också. Under introduktionen skulle den nya barnmorskan endast ha en födande åt gången.

– Det är så alla barnmorskor vill jobba. Om vi låter åtminstone de nya få göra det kommer de att klara sig. Det som knäcker barnmorskor är stressen med att hela tiden springa mellan flera födande samtidigt, men jag tror att vi erfarna klarar det lite bättre i alla fall.  Även om det uppstår luckor i schemat får man inte ta någon av de nya barnmorskorna, det är heligt.

Flera vinnare

Maria Sahlin beskriver det som en ”win-win-situation”. Nya barnmorskor vinner på att de får växa in i sin yrkesroll långsamt och endast fokusera på en födande kvinna i taget. Det avlastar för resten av arbetsgruppen eftersom det blir en patient mindre på avdelningen. Under introduktionen bekostas de nya barnmorskornas löner helt av SKLs projektpengar vilket innebär att det inte blir någon merkostnad för kliniken.

– Det är också en investering för hela vården. Jag tror det är väldigt bra för barnmorskor att börja sin karriär med att bistå vid förlossning, oavsett om de går vidare till ungdomsmottagning eller gynavdelning senare.

Maria Sahlin.

På flera avdelningar

I höstas flyttade Maria Sahlin till Göteborg. Sedan oktober arbetar hon som vårdenhetschef på avdelning 312 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra. I flyttlasset hade hon med sitt projekt.

– När de fick höra här att jag var mamma till ”Trygg introduktion till barnmorskeyrket” bad de mig dra igång samma sak på Sahlgrenska. Det har varit lika svårt här att rekrytera nya barnmorskor till förlossningen som i Stockholm. Jag sökte pengar och fick det igen.

Förra året flyttade även Mölndals förlossning och BB till Östra sjukhuset. Numera ryms tre förlossningsavdelningar med tillhörande BB på sjukhuset. De har varit trångbodda och efter en omfattande renovering, som bland annat ger fjorton nya enkelrum på BB, är behovet av nyrekrytering stort.

Reflektion viktigt 

Med hjälp av introduktionsprojektet har sjukhuset anställt 22 barnmorskor som blev klara med sina utbildningar i januari. Gensvaret från de seniora barnmorskorna har varit enormt, berättar Maria Sahlin.

– Vi har närmare tjugo barnmorskor som anmält sig som mentorer och de är så engagerade. De mejlar mig hela tiden om idéer och tips på hur de vill hjälpa de nya barnmorskorna. Det handlar om allt från att planera en sommarfest till hur introduktionen kan bli så bra som möjligt.

Varannan onsdag eftermiddag träffar mentorerna de 22 nyutexaminerade barnmorskorna i fyra olika grupper som har kommit olika lång i sin introduktion. Då finns det tid för föreläsningar, samtal kring patientfall och reflektion.

– Jag hoppas att de nya barnmorskorna unnar sig sovmorgon och träning på onsdagar. Det är också viktigt för reflektionen, säger Maria Sahlin. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida