SBU ska granska bristningar vid förlossning

Har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om hur kvinnors skador vid förlossningar kan minskas.

Bristningar i bäckenbotten vid förlossningar ligger högt i Sverige om man gör en internationell jämförelse.

Det skriver Socialdepartementet som nu uppdrar åt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att systematiskt utvärdera och sammanställa kunskap som minskar komplikationer och skador vid förlossningar. Beslutet togs av regeringen i fredags.

– SBU ska undersöka och sprida kunskap om vilka metoder som har vetenskapligt stöd för att förhindra svåra förlossningsskador. Vi ska bland annat arbeta tillsammans med barnmorskor och förlossningsläkare och deras yrkesföreningar, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för SBU.

Andelen kvinnor med bristningar i bäckenbotten av grad tre och fyra ökade under 1990-talet och var som högst 2004. Sedan har det minskat, men har nu återigen ökat. År 2013 var andelen 6,2 procent bland förstföderskor och 1,7 procent bland omföderskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida