Socialstyrelsens nya nappråd står fast

Socialstyrelsens nya nappråd står fast
Socialstyrelsen står fast vid att nyfödda kan använda napp. Arkivbild: Colourbox

Professionernas skarpa kritik mot tidig nappanvändning får inget gehör.

Socialstyrelsens nya råd till vården för att främja amning innebär i princip att det är fritt fram att ge även nyfödda napp. Personalen ska dock informera föräldrarna om att de kan undvika napp de första en till två veckorna om det är problem med amningen.

Som Vårdfokus berättade i går har företrädare för Barnläkarföreningen och Barnmorskeförbundet protesterat mot Socialstyrelsens nya skrivning. Hittills utan resultat.

– Vi har inte för avsikt att ändra innehållet i rekommendationerna, säger Karin Gottvall, handläggare på Socialstyrelsen.

De råd som Socialstyrelsen tagit fram är en svensk anpassning av Världshälsoorganisationens, WHO:s, tio steg för att främja amning.

Karin Gottvall berättar att Socialstyrelsen haft stöd från företrädare för Svenska barnmorskeförbundet, Nationella amningskommittén, sitt eget vetenskapliga råd, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten samt Konsumentverket i arbetet med de nya råden. Vårdfokus har inte lyckats få någon kommentar på detta från Barnmorskeförbundet.

WHO förespråkar exklusiv amning i sex månader och säger nej till såväl flaskor som nappar under denna tidsperiod. 

Att just rådet att inte ge napp har ändrats till nära nog sin motsats i den svenska versionen förklarar Karin Gottvall med att det kolliderar med Socialstyrelsens egen rekommendation för att förebygga plötslig spädbarnsdöd. I den är rådet att man kan ge barnet napp då det ska sova. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida