Södertälje stoppar privata avgifter på förlossningen

Södertälje stoppar privata avgifter på förlossningen
Under flera år har födande kvinnor kunnat få extra stöd mot betalning vid Södertälje sjukhus. Foto: TT

Barnmorskor på Södertälje sjukhus har under flera år tagit betalt för att ge extra stöd till gravida kvinnor.

29 april 2014

Ett mindre antal barnmorskor vid Södertälje sjukhus har tagit 5 000 kronor för att ha beredskap kring att kunna stötta den gravida kvinnan när det är dags att föda, säger verksamhetschefen Sven Klaesson.

– När jag fick höra talas om detta blev jag ganska upprörd och ställde en rak fråga om det förekom. Då var svaret ”nej”. Men när jag pressade på framkom att några barnmorskor har tagit någon form av privat avgift och det är förstås inte acceptabelt, säger han.

Har undersökt omfattningen

Vårdfokus har i flera artiklar skrivit om barnmorskor inom Stockholms läns landsting som driver egna företag vars affärsidé är att vara ett extra stöd till kvinnor som ska föda barn.

Det har väckt flera frågor, bland annat om vem som har ansvaret under förlossningen, vilken bisyssla som är okej och om det är etiskt rätt att kommersialisera förlossningsverksamheten.

Vårdfokus rapportering fick Stockholms läns landsting att undersöka hur omfattande frilansandet har varit, och där framkom att Södertälje är ett av de sjukhus där det har förekommit.

Rötter långt tillbaka

Enligt Sven Klaesson har detta rötter tillbaka till 90–talet då sjukhuset hade patientgrupper som av olika skäl inte ville föda på sjukhus, till exempel kvinnor ur den religiösa Hare Krishnarörelsen och den antroposofiska rörelsen.

– De hade en misstänksamhet mot den traditionella vården och då försökte sjukhuset skapa en verksamhet för kvinnor med särskilda behov så att de ändå kunde föda här under säkra förhållanden, säger Sven Klaesson.

Hemlika förlossningar på sjukhus

Systemet med de så kallade hemlika förlossningarna på sjukhuset har sedan vuxit vidare till att patienterna har tagits om hand av utvalda barnmorskor som gjort särskilda överenskommelser och även tagit betalt för detta. Något som nu stoppas.

I ett dokument med nya riktlinjer signerat 17 april 2014 slås det fast att:

  • Enskilda patienter inte får påverka schemaläggning eller bemanning.
  • Patienter och personal får inte styra schemat för att påverka hur enskilda förlossningar ska hanteras.
  • Barnmorskor som inte är i tjänst får inte delta i en förlossning, bara vara där som privatperson eller som stöttande doula.
  • Barnmorskorna får inte heller ingå ekonomiska avtal med patienterna.

Får inte blanda in pengar

Sven Klaesson poängterar att kvinnor som behöver särskilt stöd ska få det, men inte via frilansande barnmorskor som tar betalt utan genom sjukhusets särskilda Auroramottagning.

– Vi ska ge stöd men inte blanda in pengar.

Han är orolig för den utvecklingen.

– Jag ser en uppenbar risk att förlossningsvården kommersialiseras och något sådant tänker inte jag stå bakom. Vi ska inte ha någon särbehandling av patienter och kan varken garantera en plats eller vem som ska förlösa. Om detta ska det inte råda någon som helst tvekan, säger han.

Gott syfte bakom

Utöver att skicka ut de nya riktlinjerna har Sven Klaesson även talat med de inblandade barnmorskorna.

– Det är djupt engagerade personer som nu känner sig ledsna och misstänkliggjorda eftersom syftet var gott. Men det finns en gräns för vad man kan ställa upp på och här har man skapat en egen fil för kvinnosjukvården, säger han.

På gränsen till avsked

På nätet finns två företag som erbjuder stöd av en privat barnmorska till paketpris. En förstagångsföderska får betala 24 000 kronor och en omföderska 20 000 kronor. Enligt Sven Klaesson är ingen anställd på Södertälje sjukhus inblandad i de företagen.

– Och det är jag glad över för affärsidén är rent ut sagt horribel. I mina ögon på gränsen till avsked, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida