Valet 2018

Stark politisk majoritet värnar aborträtten

Stark politisk majoritet värnar aborträtten
Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg höll en gemensam presskonferens med de socialdemokratiska statsråden Margot Wallström och Lena Hallengren om aborträtten idag. Bild: TT

Abortfrågan har blossat upp inför valet efter ett nytt uttalande från Sverigedemokraterna. Vårdfokus har ställt frågor om aborträtt och den så kallade samvetsfriheten till samtliga riksdagspartier.

3 september 2018

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons uttalande igår om att det inte skulle vara något hot mot kvinnors rättigheter att sänka abortgränsen har fått starka reaktioner. Socialdemokraterna och Barnmorskeförbundet presenterade idag ett upprop för den svenska abortlagen – och rätten till fri abort till och med vecka 18.

Sju av åtta partier står bakom den svenska lagstiftningen om fri abort till och med vecka 18 — och efter särskild prövning även senare under graviditeten.

SD har avvikande åsikt

Sverigedemo­kraterna är ensamma om att vilja att Sverige, liksom flertalet länder i Europa, ska dra gränsen vid vecka 12. Argumentet är bland annat att skapa ett större rättsligt skydd för fostret.??

Även när det gäller samvetsfrihet har Sverigedemokraterna en avvikande uppfattning jämfört med övriga partier. Frågan har tidigare varit aktuell i samband med att barnmorskan Ellinor Grimmark nekades anställning för att hon på grund av sin kristna tro vägrar att utföra aborter. Arbetsdomstolen prövade fallet och kom fram till att arbetsgivaren inte hade diskriminerat henne.?

Men Sverigedemo­krat­erna anser, med hänvisning till en resolution från Europarådet, att Sverige bör införa en lagstadgad rättighet att hänvisa till samvetsfrihet inom svensk sjukvård.??

Ingår i arbetsuppgifterna

Kristdemokraterna visar förståelse för att en del personer av samvetsskäl inte vill utföra vissa ingrepp, men anser att arbetsgivaren i sådana fall ska organisera arbetet så att dessa önskemål kan tillgodoses.?

Övriga partier anser att personer som tar ett jobb där abort ingår i arbetsbeskrivningen också måste vara beredda att utföra den. ”Abort är en grundläggande rättighet. Det är däremot inte en mänsklig rättighet att själv avgöra vilka arbetsuppgifter man vill utföra inom ett yrke”, svarar till exempel Miljöpartiet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida