Sexuell och reproduktiv hälsa

Var tionde gravid har depressiva symtom

Var tionde gravid har depressiva symtom
Var tionde gravid kvinna har depressiva symtom, visar en studie som gjorts av barnmorskan Hafrún Finnbogadóttir. Arkivbild: Getty Images

Var tionde gravid och lika många av de nyblivna mammorna lider av depressiva symtom, visar en studie som gjorts av barnmorskan och universitetslektorn Hafrźn Finnbogadųttir vid Malmö universitet. Hon vill att alla gravida screenas för depression.

När det nyfödda barnet är 6-8 veckor ska alla mammor i Sverige erbjudas screening för depression genom en självskattningsenkät på BVC. Depressiva symptom hos gravida screenas däremot inte. Och nyblivna mammor screenas bara en gång.

I en studie på 1 939 gravida kvinnor fann Hafrún Finnbogadóttir att 6,2 procent av dem hade depressiva symptom redan vid inskrivningssamtalet hos barnmorskan. Under hela graviditeten hade drygt tio procent depressiva symptom. Lika stor andel hade depressiva symptom ett och ett halvt år efter förlossningen.

Får inte läkemedelsbehandling

Forskningen visar att kvinnorna med hög risk för depression statistiskt signifikant oftare inte var behandlade med antidepressiva läkemedel jämfört med dem som hade en lägre risk för depression. Bland de kvinnor med depressiva symptom som dessutom uppgett att de var utsatta för våld i nära relation var det ingen som fick behandling med antidepressiva läkemedel.

Hafrún Finnbogadóttir är barnmorska och universitetslektor vid universitetet i Malmö. Foto: Sanna Björkman

Bristen på läkemedelsbehandling är enlig Hafrún Finnbogadóttir en signal på att dessa kvinnor inte upptäcks och troligen inte får någon behandling alls.

Föreslår screening av gravida

– Vården bör se över rutinerna och screena för symptom på depression även under graviditeten och vid ytterligare tillfälle under småbarnstiden, till exempel vid ettårskontrollen på bvc. Detta eftersom deras hälsa och deras barns hälsa beror på moderns mentala välbefinnande, säger Hafrún Finnbogadóttir i ett pressmeddelande från Malmö universitet.

Läkemedelsbehandling av gravida kvinnor med depression är både komplext och kontroversiellt. Det kan finnas en oro för att antidepressiva läkemedel påverkar fostret på ett negativt sätt.

Å andra sidan har tidigare studier visat att depression i sig inte bara påverkar den egna hälsan negativt utan också försämrar anknytningen med barnet och gör föräldern mindre känslig för barnets signaler.

Hafrún Finnbogadóttir anser därför att frågan om läkemedelsbehandling till gravida kvinnor bör utredas.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida