Bemanning

Vårdförbundet slår larm om brister på förlossningen i Karlstad

Vårdförbundet slår larm om brister på förlossningen i Karlstad
Hotad patientsäkerhet? Åsikterna går isär hos Vårdförbundet i Värmland och verksamhetschefen på sjukhuset i Karlstad. Foto: Mostphotos

Barnmorskorna tvingas springa mellan födande kvinnor. Enligt Vårdförbundet är underbemanningen och kompetensflykten på förlossningen i Karlstad så svår att patientsäkerheten hotas. Verksamhetschefen håller dock inte med om beskrivningen.

25 augusti 2020

Ett 20-tal barnmorskor har slutat inom kvinnosjukvården i Karlstad det senaste året. Det har gjort läget ansträngt inom förlossningsvården, menar Vårdförbundet. 

– På grund av att det har varit en kompetensflykt framför allt från förlossningen har man flyttat runt de barnmorskor som finns inom hela kvinnosjukvården in på förlossningen. Det gör att det inte har funnits förlossningsvana barnmorskor i den utsträckning som behövs för varje pass, säger Camilla Gustafsson, ordförande för Vårdförbundet i Värmland, till Vårdfokus.

Missa inga nyheter! Prenumerera på Vårdfokus nyhetsbrev

”Får springa mellan födande”

I våras fanns högst 25 erfarna barnmorskor i tjänst – av dem är i dag bara nio kvar. Camilla Gustafsson pratar om en underrapportering av Ivo-fall och tillbud, vilket Vårdförbundet härleder till låg bemanning.

Camilla Gustafsson, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Värmland. Foto: Ulf Huett

– Patientsäkerheten är hotad. Man har fått springa mellan flera födande som befinner sig i aktivt förlossningsarbete, säger Camilla Gustafsson.

Hon menar också att arbetsbelastningen ökat eftersom fler gravida får sin förlossning igångsatt nu än tidigare, en åtgärd som gör att patienten per definition blir en riskpatient. Många arbetspass under sommaren har också bedömts som röda enligt systemet Gröna korset som infördes för ett år sen som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet men uppföljning och åtgärder saknas, enligt Camilla Gustafsson. Dessutom ska missnöjet vara stort när det gäller schemaläggningen, med små möjligheter för personalen att påverka. 

Överväger kontakta Arbetsmiljöverket

Bristerna är något som Vårdförbundet påtalat under en längre tid, i enighet med Saco och Kommunal. Som resultat skrevs en handlingsplan – men den bordlades i samband med pandemiutbrottet i våras.

Camilla Gustafsson säger också att samverkan på kvinnosjukvården fungerat dåligt, och därför har man nu i stället vänt sig till områdeschefen under ett möte med hela sjukvårdsledningen för en och en halv vecka sedan.

– Det här är allvarligt och vi har försökt få till en dialog. Men verksamhetschefen slår ifrån sig. Nu förväntar vi oss att områdeschefen vidtar kraftfulla åtgärder, annars tvingas vi be Arbetsmiljöverket om hjälp, säger Camilla Gustafsson.

Verksamhetschefen: ”Inte patientosäkert”

Anna Hessel, verksamhetschef på kvinnosjukvården, håller inte med om Vårdförbundets beskrivning av situationen.

– Det är inte patientosäkert. Barnmorskor har varit ett bristyrke länge i hela Sverige och vi har vetat att det kommer pensionsavgångar. Kombinationen av att det är relativt svårt att få tag på barnmorskor och att det är mycket duktig personal som går i pension blir en utmaning, säger hon.

Enligt Anna Hessel består oron som blossat upp främst i att det är uppskattad och erfaren personal som slutat. Hon säger också att man fått en motreaktion bland personal på förlossningen, efter att bland andra P4 Värmland rapporterat om bemanningsläget i förra veckan. 

– De tycker, liksom jag, att det är sorgligt när man pratar sönder sin arbetsplats.

Hur tycker du att samverkan har fungerat inom kvinnosjukvården?

– Det hade varit bättre för arbetsmiljön, för fackliga medlemmar och för arbetsgivaren om man kunde föra en dialog på våra möten i stället för att komma med hot om att anmäla till Arbetsmiljöverket eller på annat sätt ta upp sådant man upplever som problem med den högre ledningen. Det skulle bli mycket mer verkstad i de förslag som kommer om dialogen fördes med närmaste chef eller mig som verksamhetschef, säger Anna Hessel.

Rekryterar löpande

Hon hänvisar till åtgärder som att man har kvar stödarbetare från i somras, att det sker en löpande rekrytering och att flera av dem som nu gått i pension vill fortsätta på timbasis. 

– Vi tar det här med bemanning på största allvar och har gjort det länge. I alla forum argumenterar vi för att nyare barnmorskor inte kan förväntas fylla platsen efter en mycket erfaren kollega själv utan att vi måste fortsätta att anställa hela tiden och vidareutbilda vår personal. Det är klart att vi inom ledningen också är bekymrade, men jag vill inte beskriva läget på förlossningen som patientosäkert, säger Anna Hessel.

Vill se över scheman

Camilla Gustafsson på Vårdförbundet betonar att särskilt schemaläggningen behöver ses över.

– Det spelar ingen roll vilket datorprogram man använder, har man inte tillräckligt med anställda går det inte att lägga ett bra schema. Just nu är det viktigt att personalen återfår sitt hopp och sin tro på att arbetsgivaren gör något och tar det på allvar.

Hon menar också att alltför mycket läggs på personalen: 

– Enda anledningen till att patientsäkerheten inte har fler brister är att varje enskild barnmorska och sjuksköterska tar ett enormt stort eget ansvar, med sin egen hälsa som risk.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida